Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Ota kantaa valmistuneeseen Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on teettänyt Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajista koostuvan tulvaryhmän kanssa.

Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelma on yleisluontoinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on löytää toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan vähentää tulvariskiä, ehkäistä tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää tulviin varautumista. Hallintasuunnitelmassa mietitään laajemmin koko vesistöalueen kannalta tulvariskien vähentämistä ja tarkoituksena on seuraavien vuosien aikana toteuttaa mahdollisia toimenpiteitä. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

Jää- ja hyydepadot aiheuttavat vesistöalueella merkittäviä tulvariskejä. Kiiminkijoella pahimmat tulvariskikohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan kyliin. Toimenpiteitä on tarkasteltu mahdollisimman laajasti ja suunnittelussa on painotettu mm. tulvariskiä vähentäviä toimenpiteitä ja tulvahaavoittuvuuden vähentämistä.

Suunnitelman valmistumisen jälkeen ELY-keskus yhteistyössä kaupungin ja pelastuslaitoksen kanssa ryhtyy toteuttamaan erilaisia tulvariskiä vähentäviä ja tulvia ehkäiseviä toimenpiteitä.

Suunnitelma on nähtävillä internetissä ja siihen voi antaa kommentteja 8.5.2016 asti. Lisätietoa ja ohjeet löytyvät osoitteesta http://ymparisto.fi/trhs/Kiiminkijoki.

Suunnitelma on myös nähtävillä Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin Oulu 10 -pisteissä 21.4. – 8.5.2016.

Palautteita voi lähettää myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 86, 90101 Oulu tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.poh[email protected], viitteeksi "POPELY/28/07.02/2014".

Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Kaisa Kettunen, kaisa.kettunen(a)ely-keskus.fi, 0295 038 030
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, olli.utriainen(a)ely-keskus.fi, 0295 038 430


Regional information