Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Osallistu Savonlinnan seudun liikennepalveluiden uudistamiseen (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Savonlinnan kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto ovat käynnistäneet hankkeen uusien liikennepalveluiden pilotoimiseksi Savonlinnan seudulla.  Tavoitteena on käynnistää vuoden 2016 aikana konkreettisia liikennepalvelukokeiluja, joilla parannetaan sekä kaupunkilaisten että maaseudulla asuvien liikennepalveluiden saatavuutta ja palvelevuutta. Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen joukkoliikenne- ja taksiyrittäjien kanssa.

Tavoitteena on yksilöidä keinoja, joiden avulla yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä voidaan muodostaa nykyistä joustavammin asukkaiden liikkumistarpeisiin vastaavia palveluita. Tavoitteena on myös mahdollistaa paremmin taksi- ja joukkoliikenteen yhteiskäyttöä niin lyhyillä kuin pitkillä matkoilla. Mikäli palveluiden kehitystyö etenee hyvin, on alueella mahdollista lanseerata eri kulkumuotojen yhteiskäytön mahdollistavia ja käyttöä helpottavia digitaalisia liikennepalveluita.

Hankkeen taustaksi toteutetaan kysely, jolla selvitetään asukkaiden liikkumista, kotitalouksien nykyisiä liikkumiskustannuksia sekä tekijöitä, joita asukkaat pitävät tärkeinä liikennepalveluissa. Kyselyllä selvitetään myös, millaisia ja minkähintaisia uudet liikennepalvelut voisivat olla sekä asukkaiden halukkuutta ryhtyä käyttämään uusia palveluja. Haemme myös kokeiluista mahdollisesti kiinnostuneita testikäyttäjiä.

Tämä kysely toteutetaan osana Savonlinnan seudun liikennejärjestelmätyötä ja osana opinnäytettä. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoa kyselystä ja liikennepalveluiden kehittämisestä antavat
Outi Behm Savonlinnan kaupungilta, Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta ja Jaakko Rintamäki Sito Oy:stä.

Outi Behm: outi.behm(at)savonlinna.fi, puh. 044 417 4841
Jarmo Vauhkonen: jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi, puh. 040 723 6760
Jaakko Rintamäki: jaakko.rintamaki(at)sito.fi, puh. 020 747 6738


Regional information