Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Osallistu Keski-Savon kuntien liikenneturvallisuuskyselyyn (Pohjois-Savo, Etelä-Savo)

Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus sekä Pohjois-Savon ELY-keskus ovat käynnistäneet yh­teistyönä Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmassa selvitetään toimenpiteet seudun asukkaiden ja alueen kautta kulkevan liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä keskei­simpänä lähtökohtana laadittavalle suunnitelmalle ovat seudun asukkaiden mielipiteet ja kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista. Suunnitelma valmistuu maaliskuussa 2018.

Keskimäärin neljä liikennekuolemaa vuosittain – toimenpiteitä tarvitaan!

Viime vuosina Keski-Savon viiden kunnan alueella on menehtynyt tieliikenneonnettomuuksissa keskimäärin neljä ja loukkaantunut 77 henkilöä vuosittain. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää ne liikennetur­vallisuustyön painotukset ja keinot, joilla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan merkittävästi vähennettyä. Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa toimintaa kunnan eri hallintokunnissa sekä yhteistyötä paikallisten ja alueellis­ten toimijoiden kesken. Viime kädessä vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille.

Alueella asuvien ja toimivien mielipiteitä ja kokemuksia liikenneturvallisuudesta selvitetään

Liikenneturvallisuustyö tarvitsee tietoa liikenneturvallisuustilanteesta. Keski-Savossa asuvien ja toimivien mielipiteet ja kokemukset elinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista muodostavat tärkeän lähtökohdan liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitetaan huhti-toukokuun aikana toteutettavalla kyselyllä. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Kyselyyn voi vastata 20.4.–7.5.2017 välisenä aikana osoitteessa

Kyselyyn pääsee vastaamaan myös kuntien internet-sivujen ajankohtaisosion kautta. Vastaajien kesken arvotaan kunnittain yksi pyöräilykypärä.

 

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

Heinäveden kunta, Jyrki Tiippana, jyrki.tiippana (at) heinavesi.fi puh. 0400 172 203
Joroisten kunta, Petri Miettinen, petri.miettinen (at) joroinen.fi, puh. 040 661 4342
Leppävirran kunta, Päivi Hujanen, paivi.hujanen (at) leppavirta.fi, puh. 044 790 6055
Pieksämäen kaupunki, Tapani Mähönen, tapani.mahonen (at) pieksamaki.fi, puh. 044 588 3222
Varkauden kaupunki, Jani Viljakainen, jani.viljakainen (at) varkaus.fi, puh. 040 843 0500
Pohjois-Savon ELY-keskus, Kyllikki Komulainen, kyllikki.komulainen (at) ely-keskus.fi, puh. 029 502 6729
Linea Konsultit Oy, Reijo Helaakoski, reijo.helaakoski (at) linea.fi, puh. 040 847 8181


Regional information