Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Osaamisen kehittämistä palkkatuella (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Palkkatuen käyttö Pohjois-Savossa vuonna 2015

Viime vuonna Pohjois-Savossa käytettiin lähes 11,6 miljoonaa euroa työllistämiseen. Palkkatukiin kohdistettiin 10,14 miljoonaa euroa ja aloittavien yrittäjien starttirahoihin 1,44 miljoonaa euroa. Suurin osa palkkatuesta käytettiin yli vuoden työttömänä olleisiin. Erityisesti palkkatuella työllistettiin vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneita sekä monialaisen yhteispalvelun piiriin kuuluvia henkilöitä, yhteensä yli 5,7 miljoonalla eurolla.

Palkkatukea myönnettiin eniten yhdistyksille ja säätiöille

Vuoden aikana palkkatukityössä oli 2 154 henkilöä. Heistä 38 % työskenteli yhdistyksissä ja säätiöissä, 34 % yrityksissä, 25 % kunnalla, 2 % kotitalouksissa sekä yksityishenkilöillä ja 1 % valtiolla. Yhdistykset ja säätiöt saivat palkkatukimäärärahoista suurimman osan 4,3 miljoonaa euroa. Seuraavaksi eniten kohdentui yrityksiin 2,65 miljoonaa euroa, kuntiin 2,34, valtiolle 0,7 ja kotitalouksiin sekä yksityishenkilöille 0,16 miljoonaa euroa. Tuen suuruus määräytyy henkilön työttömyyden pituuden mukaan. Kunnille, yhdistyksille ja säätiöille on työllistetty suurimmaksi osaksi yli vuoden työttömänä olleita, kun taas yrityksiin ja kotitalouksiin lyhemmän aikaa työttömänä olleita. Tämän vuoksi eri työnantajasektoreilla työllistämiseen käytetty raha keskimäärin per henkilö vaihtelee.

Yrityksiin työllistäminen oli vaikuttavinta

Palkkatuella työllistämisen tähtäimessä on avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Minna Koljonen kertoo, että palkkatukityön vaikuttavuutta tarkasteltaessa kolmen kuukauden kuluttua palkkatukityön päättymisestä merkittävästi vähiten työttömiä oli yrityksiin työllistettyjen joukossa. – Yrityksiin työllistyneitä työttömänä oli kolmannes, kun taas kuntiin, yhdistyksiin ja säätiöihin työllistetyistä työttömänä oli yli kaksinkertainen määrä tähän verrattuna. Eri työnantajasektoreilla voi olla erilaisia rooleja henkilön osaamisen kehittämisessä ja työmarkkinavalmiuksien vahvistamisessa. Eri rooleja tarvitaan, mutta kaikessa työllistämisessä on oltava johdonmukainen näkemys saada aikaan henkilön kannalta pidempi kestoisia positiivisia ratkaisuja, Koljonen kertoo.

Vuonna 2016 painopisteenä nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet

Vuonna 2016 määrärahaa työllistämiseen on noin 11,8 miljoonaa euroa, josta suunnataan 2 miljoonaa euroa aloittavien yrittäjien starttirahoihin ja 9,8 miljoonaa euroa palkkatukiin. Määrärahaa työllistämiseen on noin 3,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Työllistämisen painopisteenä ovat yli vuoden työttömänä olleet henkilöt ja nuoret. Määrärahasta kohdistuu edelleen eniten yhdistyksiin ja säätiöihin työllistämiseen, mutta tavoitteena on nostaa yrityksiin työllistämisen osuutta. Lisäksi Pohjois-Savossa on tällä hetkellä käytettävissä palkkatukea ESR-hankkeissa noin 1,8 miljoonaa euroa.

Tarkemmin palkkatuen kohdentamisesta vuonna 2016 Pohjois-Savon TE-toimiston sivuilla tästä linkistä:

Palkkatuen kohdentaminen 2016

Lisätietoja:
ylitarkastaja Minna Koljonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 584, minna.koljonen(at)ely-keskus.fi


Regional information