Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Gångbron i Gjutan i Vanda repareras (Nyland)

Cykel- och gångtrafiken dirigeras till en omväg på måndagen 10.7.2017 kl. 9.00                       

Gångbron över Ring III i Håkansböle i Vanda repareras. Bron finns på friluftsleden mellan Håkansböle och Sexbro. Under reparationsarbetena dirigeras cykel- och gångtrafiken till en omväg via Fagersta.

Reparationsarbetena på gångbron i Gjutan i Vanda orsakar ändringar på friluftsleden mellan Håkansböle och Sexbro. Gångbron stängs av på måndagen 10.7.2017 kl. 9.00 och öppnas igen för trafiken senast på fredagen 21.7.2017 kl. 16.00. Bron kan öppnas tidigare om arbetet slutförs i förtid.

Friluftsleden går längs en omväg via Håkansbölevägen och Källparksvägen. Omvägen är 2,5 km lång och märks med skyltar.

Cykelledens asfaltbelagda omväg går längs rutten Håkansbölevägen–Sexbrovägen–Fazersvägen–Västerkullavägen. Omvägen är 2,9 km lång och märks med skyltar.

 

Mer information:

  • Entreprenör: Destia Oy, arbetsledare Otto Suominen tfn 040 661 3845
  • Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960

 

BROARBETE

GÅNGBRON AVSTÄNGD

Karta 1, Friluftsledens omväg:

Håkansbölevägen

Källparksvägen

Karta 2, Asfaltbelagda cykelledens omväg

ASFALTBELAGD CYKELLED:

Håkansbölevägen

Sexbrovägen

Fazersvägen

Västerkullavägen


Regional information