Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ohjeita tulvavaara-alueiden asukkaille (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus lähettää Kymijoen alaosan sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvavaara-alueiden asuinrakennusten omistajille kirjeen, jossa annetaan informaatiota tulvariskeistä sekä varautumistoimenpiteistä. Kymijoen alaosaan kirjeitä lähtee noin 195 ja Kotkan ja Haminan rannikkoalueelle noin 260. Tulva ei juuri nyt, eikä ennustettavissa olevassa lähitulevaisuudessa, uhkaa kumpaakaan aluetta. Kirjeellä jaetaan tulvariskien hallinnan suunnittelutyössä saatua tietoa kiinteistöjen omistajille.

Jokainen tulvariskialueen kiinteistö vastaa itse vahingoista

Mahdolliset ennakkotoimenpiteet auttavat välttämään vahingot niin, että normaalielämä ei häiriinny. Joskus harvoin tulva nousee niin korkealle että vahinkoja ei voi välttää. Tällöin viranomaiset varautuvat evakuointeihin, tilapäisasumisen järjestämiseen, sairaskuljetuksiin saarretuille alueille jne.

Tiedotushankkeessa on kyse kiinteistöjen omistajien tulvariskitietouden parantamisesta ja heidän oman varautumisensa kehittämisestä. Tavoite on, että tulvatilanteissa asumiselle haitallisia vahinkoja ei syntyisi tai ne jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Rannikolla ja Kymijoen varrella on myös kesämökkejä ja muita rakennuksia, jotka tulva saavuttaa. Usein ne ovat asuinrakennuksia alempana ja vahingoille samalla tavalla alttiita. Tiedotushanke keskittyy kuitenkin vain asuinkiinteistöihin.

Tiedotushanke on yksi Kymijoen vesistöalueen sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteistä, joita toteutetaan vuosina 2017-2021.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat löytyvät osoitteista www.ymparisto.fi/trhs/kymijoki ja www.ymparisto.fi/trhs/Hamina-Kotka.

Tulvariskimateriaalia

Liitteenä on asukkaille lähetettävää materiaalia.

Olemme pyrkineet mahdollisimman havainnollisesti tuomaan esille sellaisia tietoja, joiden perusteella oman rakennuksen tilannetta voi arvioida ja toteuttaa jo ennakkoon tarvittavia varautumistoimenpiteitä. Tärkeä osa tarkastelussa ovat nettisivuilla olevat tulvakartat.

Linkit

Lisätietoja

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


P. 0295 029 235

Vesitalousasiantuntija Maria Luoma-aho
P. 0295 029 255

S-postit: [email protected]


Regional information