Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Reparationen av Nygårdsbron stoppar trafiken längs Kungsvägen i Raseborg (ELY-centralen i Nyland)

Kungsvägen (väg 111) i Raserborg stängs av när Nygårdsbron repareras lördagen den 21 september från kl. 8.00. Fordonstrafiken leds in på en omfart via Hangövägen.

Renoveringen av Nygårds rörbro i Raseborg orsakar tillfälliga ändringar i trafikarrangemangen i området. Kungsvägen stängs av för trafik lördagen den 21 september kl. 08.00 vid rörbron, som ligger 300 meter till väster från Norrbackavägens korsning.

Vägen öppnas på nytt för trafik senast måndagen den 23 september kl. 05.00, och arbetet kan eventuellt slutföras redan tidigare. Under arbetet är körning till tomterna tillåten från båda hållen längs Kungsvägen.

Medan vägen är avstängd styrs trafiken längs en omfart via två rutter enligt följande:

Från väster:

Kungsvägen (väg 111) – Tenalavägen (väg 52) – Hangövägen (väg 25) – Kungsvägen (väg 111)

Från öster:

Kungsvägen (väg 111) – Mörbyvägen (väg 1031) – Hangövägen (väg 25) – Tenalavägen (väg 52) – Kungsvägen (väg 111)

Omfartsvägen är 37,5 km lång och rutten kommer att skyltas i terrängen.  Den lätta trafiken kommer förbi byggplatsen längs en tillfällig led.

Karta (pdf 450 kt)

Tilläggsuppgifter:

  • entreprenörens representant Pertti Pirinen, Skanska Infra Oy, tfn 050 366 1040
  • övervakningskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9960
  • projektchef Terhi Siltanen, ELY-centralen i Nyland, tfn 040 733 7816

 


Regional information