Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Nopeusrajoitusten uudistetulla ohjauksella haetaan lisää turvallisuutta nelostielle välille Kirri-Äänekoski (Keski-Suomen ELY-keskus)

Muuttuvien nopeusrajoitusten ohjausta on uudistettu valtatie 4:llä Kirrin ja Äänekosken välillä. Ohjaus perustuu keli- ja sääolosuhteiden lisäksi nyt myös mittauspisteiltä saatavaan ajantasaiseen liikennemäärätietoon. Tieosuudella on sattunut viime vuosina useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Nyt toteutetun muutoksen toivotaan parantavan liikenneturvallisuutta.

Liikennemäärä nelostiellä välillä Kirri-Äänekoski on kasvanut niin suureksi, ettei 100 km/h -rajoitusta ole enää liikenneturvallisuuden vaarantumatta mahdollista käyttää kuin vuorokauden vähäliikenteisimpinä tunteina. Jos käytössä olisi kiinteä nopeusrajoitusjärjestelmä, maksiminopeus olisi koko tieosuudella ympärivuorokautisesti 80 km/h.

Raja-arvoksi on nopeusrajoitusohjeistuksen pohjalta asetettu 900 ajoneuvoa tunnissa. Rajan alittuessa voidaan muuttuvien nopeusrajoitusten alueella hyvissä keli- ja sääolosuhteissa käyttää 100 km/h -rajoitusta. Käytännössä tämä on mahdollista ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin mahdollisesti myös päivällä. Arkena päiväsaikaan raja alittuu vain harvoin. Rajan ylittyessä suurin sallittu nopeus on maksimissaan 80 km/h. 

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Pasi Pirtala
Keski-Suomen ELY-keskus
p. 0295 024 711


Regional information