Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Vinterhastigheterna tas i bruk veckan 44

De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka årstiden träder i kraft nästa vecka, det vill säga före utgången av oktober i hela landet. Mörkret fördubblar risken för olyckor, och halka mångdubblar den. De lägre hastigheterna minskar risken för olyckor, liksom också utsläppen och bullret. På motorvägarna är den högsta tillåtna hastigheten 100 km/h och på största delen av de övriga landsvägarna 80 km/h.

Efter vintern, om väglaget tillåter, går man tillbaka till de högre hastigheterna när dagarna blir längre, i praktiken i månadsskiftet mars-april.

Läs mera:


Regional information