Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Nojanmaan liittymän rakennustyöt, Savonlinnassa, alkavat (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Nojanmaan liittymän rakennustyöt valtatien 14 sekä maantien 471 liittymässä, Savonlinnassa, alkavat 28.9.2105. Hanke valmistuu lokakuussa 2016. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savonlinnan kaupungin yhteisrahoituksella.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien14 ja maantien 471 liittymien liikenteenvälityskykyä ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä sekä vähentää risteysonnettomuuksia. Uuden nelihaaraliittymän ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen tukee Savonlinnan kaupungin kaavailemia ratkaisuja taajaman ja alueen kehittämiseksi.

Hankkeen sisältö

Valtatien 14 ja maantien 471 risteykseen rakennetaan neljäs haara, mutta risteävien teiden sijainnit eivät muutu. Teiden ali rakennetaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten alikulkukäytävät ja kevyen liikenteen väyliä parannetaan noin 700 metrin matkalla.

Risteysalueelle rakennetaan uusi tievalaistus ja vanhaa tievalaistusta saneerataan risteysalueen molemmin puolin. Rakennettavat tieosuudet päällystetään asvaltilla.

Työn aikaiset liikennejärjestelyt

Alikulkusillan rakennustyön takia joudutaan Anttolan suuntaan menevä jalankulku- ja pyöräilyväylä sulkemaan liikenteeltä. Korvaava turvallinen yhteys kulkee Nojanmaan kiertoliittymän suojateiden kautta.

Rakennustyön takia joudutaan yleistä liikennettä ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen tahdissa. Tilapäiset liikennejärjestelyt kiertoteineen ovat käytössä koko talven, ensi kesään saakka.

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savonlinnan kaupungin yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,4 milj. euroa. Pääurakoitsija on Savon Kuljetus Oy.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Projektivastaava
Heikki Liukkonen, p.0295026742


Savon Kuljetus Oy
Vastaava työnjohtaja
Jarmo Rantanen p. 0447272521

 


Regional information