Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Nastolan kierrätyspuiston YVA etenee (Hämeen ELY-keskus)

Nastolan kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt seuraavaan vaiheeseen, sillä hankkeesta vastaava Nastolan kunta (1.1.2016 alkaen Lahden kaupunki) on nyt toimittanut hanketta koskevan arviointiselostuksen Hämeen ELY-keskukseen. Hankkeen taustalla ovat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Lahti Energia Oy:n, LABIO Oy:n ja Lahden seudun Kuntatekniikka Oy:n tarpeet laajentaa toimintaansa. YVA-arviointiselostukseen hankkeesta vastaava on koonnut hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Hanketta ja selostusta esitellään tiistaina 26.1.2016 klo 18 alkaen Nastolan kunnantalon valtuustosalissa, os. Pekkalantie 5.

Suunnitellussa kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettäviä ja hyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa alueelle rakennetaan loppusijoitusalue hyödyntämiskelvottomia maa-aineksia, tuhkia ja mineraalisia epäorgaanisia jätejakeita varten. Kierrätyspuiston alueelle on suunniteltu myös kiinteän polttoaineen terminaalia, jossa käsitellään ja välivarastoidaan biopolttoaineita ja kivihiiltä. Alueella sijaitsevilla teollisuustonteilla on myös mahdollista käsitellä ja jalostaa muita kuin edellä mainittuja jätejakeita.

Hankkeen vaihtoehdot ovat toteuttamatta jättäminen (vaihtoehto VE0) ja toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, jolloin vaihtoehdot ovat seuraavat:

VE 1a: Kierrätyspuisto sijoitetaan itäiselle (Kirviän) alueelle. Alueen pinta-ala suojavyöhykkeineen on noin 64 ha, minkä lisäksi valtatie 12:n pohjoispuolella on varaus kiinteän polttoaineen terminaalille sekä 65 ha:n laajennusalueelle. Tämä vaihtoehto sisältää myös 2,0 milj. m3:n suuruisen hyödyntämiseen kelpaamattomien jätteiden loppusijoitusalueen.

VE 1b: Kierrätyspuisto sijoitetaan itäiselle (Kirviän) alueelle ja se vastaa yllä olevaa vaihtoehtoa lukuun ottamatta jätteen loppusijoitusta, jota ei toteuteta alueella.

VE 2a: Kierrätyspuisto sijoitetaan läntiselle (Montarin) alueelle. Alueen pinta-ala suojavyöhykkeineen on noin 66 ha. Tällä alueella on myös varaus kiinteän polttoaineen terminaalille. Tämä vaihtoehto sisältää myös 2,4 milj. m3:n suuruisen hyödyntämiseen kelpaamattomien jätteiden loppusijoitusalueen.

VE 2b: Kierrätyspuisto sijoitetaan läntiselle (Montarin) alueelle ja se vastaa yllä olevaa vaihtoehtoa lukuun ottamatta jätteen loppusijoitusta, jota ei toteuteta alueella.

YVA-menettelyssä on arvioitu hankkeen vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, luonnonympäristöön, maisemaan ja ihmisten elinoloihin. Osana arviointia on kevään ja kesän 2015 aikana tehty myös luontoselvitys ja meluvaikutusten arvioimiseksi melumallinnus. Arvioinnissa on selvitetty myös kierrätyslaitoksen toiminnan mahdollisia riski- ja häiriötilanteita.

Arviointiselostus on nähtävillä 20.1.–18.3.2016 Nastolan kunnantalolla, Orimattilan kaupungintalolla, Nastolan pääkirjastossa ja Orimattilan kaupunginkirjastossa. Arviointiselostus on luettavissa myös sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivulla (linkki alla).

Lausunnot ja mielipiteet ja YVA-selostuksesta ELY-keskus pyytää 18.3.2016 mennessä.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Hankkeen YVA-sivu


Regional information