Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Karteringarna av översvämningar i Närpes å börjar (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Översvämningsriskerna i Närpes å karteras från åns nedre lopp ända till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö. I Närpes stads område görs översvämningskarteringen i samarbete mellan Närpes stad och NTM-centralen i Södra Österbotten. Karteringen förser bl.a. planeringen av markanvändningen i området med bra grundmaterial. NTM-centralen ansvarar för karteringen av översvämningarna på Kurikka stads område ända till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö. Till denna del behövs uppgifterna från karteringen i den pågående planeringen av ändringarna i tillrinningsområdet för Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö. NTM-centralen arbetar med att göra upp en plan för att delvis återleda de vattendrag, som en gång i tiden ändrades så att de mynnar ut i Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö, till sina gamla fåror.

För att göra upp kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker har NTM-centralen i Södra Österbotten konkurrensutsatt mätningen av Närpes ås bottengeometri ända till Pörtom och utarbetningen av en flödesmodell ända till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö. Ingenjörsbyrån Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho har valts för arbetet. På basis av flödesmodellen och Lantmäteriverkets höjddata över terrängen kan man bedöma spridningen av en översvämning i de översvämningskänsliga områdena. NTM-centralen ansvarar för karteringen av åfårans form i Närvijokiområdet och arbetet har redan inletts till denna del. Avsikten är att översvämningskarteringarna ska bli färdiga före slutet av år 2016.

I området längs Närpes å har det inträffat flera hotande översvämningssituationer. Exempelvis i november 2014 höjde störtregnsflöden vattenföringen i ån mycket snabbt. Flödesvattnet täckte åkerområden, bröt av vägar och gångbron i Finby nedanför Närpes centrum flöt iväg med vattnet. Dessutom har isproppar medfört problem bl.a. i Pörtom och Övermark. I den preliminära bedömningen av översvämningsrisker år 2011 identifierades Närpes centraltätort som ett område med översvämningsrisk, för vilket rekommenderades noggrannare översvämningskarteringar.

Mer information:                

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Närpes stad:

  • Teknisk direktör Edd Grahn (tfn 0500 560851)

Området som översvämningskarteras längs Närpes å.


Regional information