Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Så här används årets anslag för att åtgärda landsvägarnas reparationsskuld i Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Till regeringens spetsprojekt hör en minskning av infrastrukturens reparationsskuld. Arbetet börjar nästa sommar. NTM-centralen i Södra Österbotten har åren 2016 – 2018 sammanlagt ca 27 milj. € för detta ändamål. År 2016 används ca 6 milj. €. Det första året används dessa anslag i huvudsak till förnyande av beläggningar. År 2017 och 2018 genomförs resten av väg- och broförbättringarna, vilka kräver ett längre förberedande arbete och större finansiering.

I år förbättras följande vägar:

Äänekoski nya träförädlingsfabrik alstrar mycket nya stocktransporter och av den orsaken beläggs landsväg 697 Seinäjoki – Karstula på avsnittet Soini – Mellersta Finlands landskapsgräns. Av samma skäl beläggs också landsväg 7140 Soini – Saarinen på avsnittet Soini – Halla-ahontie.

Landsväg 687 beläggs på avsnittet Jurva – Östermark samt i Bötom på avsnittet Alakylä – Ohrikylä.

Landsväg 747 Ytteresse – Åsbacka beläggs i sin helhet i Pedersöre och Kronoby.

Landsväg 7054 Alavo station – Tuuri grundrepareras och beläggs.

Landsväg 7060 får ny beläggning på avsnittet Töysä – Hakomäki.

Stamväg 44 förbättras och beläggs i Kauhajoki på avsnittet Satakunta landskapsgräns – Rahikka.

Dessutom förbättras landsväg 17303 I Alavo och Kuortane på avsnittet Niinimaa – Hynnilä som grusväg.

År 2016 förbättras sammanlagt ca 150 km landsvägar med anslagen till reparationsskulden.

Förutom ovannämnda vägförbättringar beläggs i år med de normala väganslagen ca 250 km landsvägar (år 2015 belades 336 km). Minskningen beror på, att man med hjälp av den extra finansieringen till reparationsskulden kan använda tjockare och hållbarare beläggningar på de vägar, som får ny beläggning.

Tilläggsuppgifter:

  • Direktör Anders Östergård, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 027 766

Regional information