Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Naapurinvaaran maisemanhoitoa suunnitellaan osallistavan hankkeen avulla – käytännön maisemanhoitotapahtumia luvassa kesällä 2017 ja 2018 (Kainuu)

Sotkamon Naapurinvaaran alue kuuluu 156 valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen joukkoon Suomessa (valtioneuvoston päätös 1995). Näiden maisema-alueiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Naapurinvaaran kyläyhdistys on ehdottanut, että alueelle perustettaisiin myös maisemanhoitoalue. Kainuun ELY-keskus laatii Naapurinvaaralle maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman, jonka ympäristöministeriö tarvitsee luonnonsuojelulain mukaisen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisen pohjaksi. Suomeen on aiemmin perustettu neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta.

−Tämä on hieno mahdollisuus kehittää asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden kanssa yhteistyömalli, jota voidaan hyödyntää maisemanhoidon edistämisessä muuallakin Kainuussa, toteaa alueidenkäytön asiantuntija Liisa Korhonen Kainuun ELY-keskuksesta.

Maisemanhoitoalueilla vaalitaan kulttuuri- ja luonnonympäristön arvoja sekä historiallisia ominaispiirteitä. Rehevällä Naapurinvaaralla maisemanhoidon haasteisiin kuuluu muun muassa vieraslajien torjunta. Erilaiset vieraslajit kuten jättipalsami uhkaavat kaventaa perinnelajien elintilaa ja heikentää alueen maisema-arvoja.

− Projekti on tärkeä kyläyhdistykselle, sillä sen avulla on mahdollista saada lisäresursseja maisemanhoitoon. Talkooväkeä ei enää ole tarpeeksi, kertoo Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Koski.

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestetään erilaisia toimintapäiviä kesien 2017 ja 2018 aikana. Päivien aikana opitaan maisemanhoidon merkitystä sekä keinoja parantaa ja pitää kunnossa omaa elinympäristöä.

− Vuosina 2011−2014 Naapurinvaara oli mukana Maisemat ruotuun -hankkeessa. Tällöin kylän keskeisiä perinnemaisemia hoidettiin yhteistyössä esimerkiksi WWF:n talkooleirin kanssa. Toivottavasti nytkin maisemanhoitoon keksitään tuoreita ja innostavia tapoja, sanoo hankkeen suunnittelijana toimiva Sari Leinonen.

Naapurinvaaran kyläyhdistys päätti vuosikokouksessaan, että kesän 2017 toimintapäivät keskittyvät vieraslajien torjuntaan. Ensimmäinen toimintapäivä järjestetään lauantaina 1.7.2017 klo 9.00 alkaen. Tapaamispaikkana on Osmola osoitteessa Vaarantie 28 A, Sotkamo.

Lisätietoja:

Alueidenkäytön asiantuntija Liisa Korhonen, p. 029 502 3776, liisa.korhonen(at)ely-keskus.fi
Suunnittelija Sari Leinonen, p. 045 673 7565, sari.leinonen(at)angervo.fi
Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Koski, p. 050 4639 689, hannu.o.koski(at)luukku.com

 


Suunnittelija Sari Leinonen (vas.) ja Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Koski.


Regional information