Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Förändringar i trafiken på riksväg 1 i Vichtis på grund av broreparationer (NTM-centralen i Nyland)

Reparationerna av Palojärvi korsningsbro och Palojoki bro förorsakar förändringar i trafikarrangemangen längs riksväg 1 (Åboleden) i Vichtis i mars–augusti: hastighetsbegränsningarna sänks och körfilerna görs smalare vid vägarbetena. För fordonstrafik finns två körfält i var riktning under hela tiden arbetet pågår. Arbetet inleds i slutet av mars och pågår till och med slutet av augusti.

 

Arbetet under Palojärvi korsningsbro utförs på ett sådant sätt att trafiken längs riksväg 2 nedanför bron störs endast tillfälligt och utanför rusningstid.

Det samtidiga genomförandet av reparationsarbetena vid Palojärvi korsningsbro och Palojoki bro förbättrar trafiksäkerheten och förkortar avsevärt trafikstörningarnas varaktighet.

Arbetet inleds i slutet av mars med renoveringsarbetet av kantbalkarna och arbetet med räckena. Under dessa arbeten används de nuvarande körfilerna. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 60 km/h.

Broarnas ytkonstruktioner förnyas i maj–augusti. Då görs körfilerna smalare och hastighetsbegränsningarna sänks. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Arbetet blir klart före slutet av augusti.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är Destia Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länkar till broplatserna:

 

Ytterligare information:

  • Arbetsplatschef Janne Korkalainen, Destia Oy, 0400 974 499
  • Tillsynskonsult Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • Projektchef Terhi Siltanen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 040 733 7816

Regional information