Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Museivägarna och -broarna en del av kulturlandskapet

Längs vägarna hittar du gott om intressant att se och i synnerhet under semestern kan du planera nya stressfria rutter i stället för de gamla vanliga. Du kan planera rutten så att du utmed den hittar museiobjekt, historiska broar och konst längs vägen. 

Sett ur ett väg- och trafikhistoriskt perspektiv är museivägarna och -broarna den värdefullaste delen av vårt vägnät. De berättar om vägunderhållets och vägtrafikens utveckling, om utbyggnaden av kommunikationsnätet och dess byggare, om användningen och deras användare. De är en del av det vackra kulturlandskapet och deras särdrag vårdas genom skonsamt underhåll. Museivägarna är gamla vägförbindelser som förenade Finlands olika områden med varandra. Som exempel är en av Finlands äldsta vägar, Oxvägen, känd redan från 1500-talet och den förenade slotten i Åbo och Tavastehus. Museibroarna kan för sin del vittna om sin tids avancerade byggteknik. 

Turistvägarna är på sätt och vis bilistens turistpaket, för längs vägen finns inkvartering, matställen, kultur och vackra vyer. De går längs historiska rutter och erbjuder en bit kulturlandskap och -historia. Turistrutterna har sina egna namn och är även officiellt markerade vägar. På vägskyltarna är de markerade med brun bottenfärg. 

I vår tweetserie presenterar vi vackra miljökonstobjekt och museivägar och -broar under sommaren . Följ alltså @ELYkeskus och hashtaggarna #ympäristötaide #museotie #museosilta #matkailuti.


Regional information