Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Mt 18136, mt 18137 (Vanhatie) ja mt 18178 (Virastotie) Pyhäjoen taajamateiden järjestelyt ja tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa Pyhäjoen keskustaajaman läpi kulkevalle Vanhatielle (mt 18136 ja mt 18137) välille Etelänkyläntie - valtatie 8 liittymä (Vihannintie) sekä Virastotielle (mt 18178). Suunnittelutyö on käynnistetty elokuussa 2017 yhteistyössä Pyhäjoen kunnan kanssa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 6.2.2017 klo 17.00 - 18.30 Pyhäjoen kunnanviraston valtuustosalissa, Kuntatie 1, Pyhäjoki.

Suunnitelma sisältää suunnittelualueella liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä mm. liittymien ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamista, tien pintarakenteen ja valaistuksen uusimista sekä  suojatiesaarekkeiden rakentamista. Suunnitelmaan sisältyy myös maanteiden 18136, 18137 ja 18178 lakkauttaminen yleisinä teinä suunnittelualueen osalta sekä Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta tehtäviä pysäköinti- ja piha-alueiden sekä torialueen järjestelyjä.

Rakennustoimenpiteet kohdistuvat Vanhatielle noin 2 kilometrin tiejaksolle välillä Etelänkyläntie - ­Vihannintie sekä Virastotielle.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on parantaa Vanhatien liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikki liikkumismuodot ja liikenneympäristön yhteensopivuus maankäytön kanssa. Ratkaisujen tavoitteena on ylläpitää Vanhatien raittimaisuutta, mutta korostaa ydinkeskustaa taajaman keskipisteenä.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Pyhäjoen kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää siitä muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Hanke pyritään rakentamaan lähivuosien aikana.
 

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, Tv Infraconsulting Service Oy,
Tekninen johtaja Pirkko Tuuttila, puh. 040 359 6050, Pyhäjoen kunta,
Projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 844 1912, Ramboll Finland Oy.


Regional information