Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Moporeitteihin muutoksia Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Mopoilu on monin paikoin sallittua kevyen liikenteen väylillä, vaikka kevyen liikenteen väylät on tarkoitettu ensisijaisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä on nyt tarkistettu Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnissa ja joihinkin reitteihin tulee muutoksia. Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h. Näin pyritään parantamaan sekä mopoilijoiden että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Muutokset toteutetaan kesän aikana. Muutosvaihe edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta niin mopoilijoilta kuin autoilijoilta.

Muutosten pääperiaatteena on, että jatkossa mopoilu on sallittua pyöräteillä taajaman ulkopuolella valta- ja kantateiden varsilla sekä nopeusrajoituksen ollessa yli 80 km/h. Moporeitit kartoitettiin kaikissa Satakunnan kunnissa sekä Varsinais-Suomessa niissä kunnissa, joissa muutoksia ei vielä ole tehty (muutokset tehty jo aiemmin Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa). Muutoksia tuli tehtäväksi vain seitsemässä kunnassa. Muutoksia tehdään seuraavissa kunnissa: Eura, Eurajoki, Huittinen, Parainen, Pori, Rauma ja Salo. Pääasiassa mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä vähennetään, mutta Porissa mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä tulee myös merkittävästi lisää. ELY-keskuksen nettisivuille on koottu kartat, joista muutokset löytyvät.

Muutokset Satakunnassa (Eura,Eurajoki, Huittinen, Luvia, Pori, Rauma) kartalla (pdf, 10 Mt)

Muutokset Varsinais-Suomessa (Parainen, Salo) kartalla (pdf, 9 Mt)

Moporeittimuutokset toteutetaan kesän aikana

Moporeittimuutokset toteutetaan kesän aikana, jolloin Sallittu mopoille -lisäkilvet joko lisätään tai poistetaan uusien moporeittien mukaisesti. Lisäksi mopojen siirtymäkohdat pyörätieltä ajoradalle tullaan merkitsemään kuvan 1. mukaisella liikennemerkin ja lisäkilven yhdistelmällä. Liikennemerkin tavoitteena on ennakolta kertoa mopoilijalle siirtymäkohdasta, jolloin kuljettajalla on mahdollisuus tehdä siirtymä suunnitellusti ja rauhallisesti ilman äkkiliikkeitä. Liikennemerkit laitetaan kohtiin, joissa pyörätie jatkuu, mutta mopoille sallittu pyörätie päättyy.

 

Kuva: Mopon siirtymäkohdan merkitseminen pyörätieltä tielle

Mopoilijoiden siirtäminen pyöräteiltä ajoradalle lisää liikenneturvallisuutta

Mopot muita kevyen liikenteen väylien käyttäjäryhmiä nopeampina liikkujina aiheuttavat hitaammille käyttäjäryhmille turvattomuuden tunnetta, sillä mopojen nopeus ei jätä riittävästi reagointiaikaa kävelijöille ja pyöräilijöille kevyen liikenteen väylällä tai autoilijoille risteyksissä. Nopeuserot, mopon paino ja törmäysvoima lisäävät onnettomuusriskiä niin mopoilijoille kuin muillekin kevyen liikenteen väylällä kulkeville. Kevyen liikenteen väyliä käyttävät niin lenkkeilijät, lapset, koiranulkoiluttajat kuin työmatkaliikkujatkin, joista etenkin lapset liikkuvat arvaamattomasti. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrää pyritään lisäämään, mikä mopojen määrän kasvun kanssa lisää riskialttiita tilanteita yhteisillä väylillä.

Mopoilun rajoittaminen kevyen liikenteen väylillä edistää kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkeyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä, millä on myönteinen vaikutus mopoilijan ajotottumuksiin. Myös autoilijat joutuvat huomioimaan mopoilijat tasaveroisina osapuolina liikenteessä. Ajoradalla mopoilijan on helpompi ennakoida muiden ajoneuvojen liikkeitä. Mopoilijan ajaessa pyörätietä erityisiä vaaranpaikkoja ovat pyörätien ja ajoradan risteykset sekä siirtymiset ajoradalta pyörätielle ja takaisin. Mopot saavat aina ajaa myös ajoradalla ellei sitä ole erikseen kielletty.

Liikennevirastolta ohje mopon paikasta           

Liikennevirastolta ilmestyi vuonna 2013 ohje "Mopon paikka liikenneympäristössä", jossa esitellään uudistetut ohjeet mopon paikalle liikenteessä. Ohjeen mukaan mopoilu olisi pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valta- ja kantateiden varsilla sekä sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäsuunnittelija Piritta Keto, p. 0295 022 763

Kartat moporeittien muutoksista löytyvät liikenneturvallisuus -sivulta (aluevalintana Varsinais-Suomi)

Liikenneviraston ohje "Mopon paikka liikenneympäristössä" löytyy osoitteesta http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-01_mopon_paikka_web.pdf

 


Regional information