Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Miten järjestetään tulevaisuudessa ELO- ja nuorisotakuuasiat (Etelä-Savon ELY-keskus)

Vuoden 2016 ensimmäisessä Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmässä ELY-keskuksessa 7.4.2016 puhuttivat tulevat hallintojen ratkaisut: järjestetäänkö Ohjaamo-toimintaa tulevilla sote-alueilla, kuntien sivistystoimessa vai missä muualla? Yhteistyöryhmässä olivat ensimmäistä kertaa Savonlinnan, Pieksämäen, Mikkelin ja Juvan kunnanhallitusten valitut jäsenet mukana uusina jäseninä.

Vaikka hallinnon ratkaisuja ei ihan vielä tehdä jokaisessa kunnassa, on kuitenkin pohdittava tarkasti se, miten hallinnon päätöksilla voidaan auttaa siinä, että nuorisotakuu ja elinikäinen oppiminen ja ohjaus painottuvat lasta ja nuorta tukeviin toimiin ja hankalien elämäntilanteiden ennaltaehkäisyyn. Päätösvaihtoehtoja punnitaan nyt tänä vuonna, sillä maakunnan strategiset tavoitteet elinikäisessä oppimisessa, ohjauksessa ja nuorisotakuussa uudistetaan vuodesta 2017 alkaen ELO-ryhmän avulla.

Juvan kunnanhallituksesta Ritva Hänninen, Mikkelistä Veli Liikanen, Pieksämäeltä Johanna Lehvonen ja Savonlinnasta Seija Puputti olivat ensimmäistä kertaa ELO-ryhmässä. Poliittisen päätöksenteon kannalta on tärkeää, että nuorisotakuu, Ohjaamo-toiminta ja ohjauksen yhteiset järjestelyt saadaan monentasoisina päätöksinä hyvin eteenpäin huolimatta siitä, millaisia hallinnon järjestelyjä meillä on tulevaisuudessa.

Strategiatyö jatkuu seuraavan kerran 10.5. Juvalla, jolloin arvioidaan nykyisiin tavoitteisiin pääsyä ja haetaan niistä saatuja vaikutuksia. Marraskuussa päätetään lopulta, mitkä ovat tulevaisuudessa eteläsavolaiset oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun strategiset tavoitteet ja miten niihin halutaan päästä.

Teksti ja kuva: Tuija Toivakainen

Linkkejä ja lisätietoa kokouksesta

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, 0295 024 220, tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi


Regional information