Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Mikä on sinun mielestäsi tärkeintä työssä ympäristön hyväksi? (Pirkanmaan ELY-keskus)

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen haastavat maamme ympäristön tilan. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen tuomiin ääri-ilmiöihin varautuminen tulevat vaatimaan uudelleenajattelua monilla elämänaloilla. Ympäristöministeriö vastaa haasteisiin rakentamalla vihreää kasvua ja kestävää elinympäristöä.

Mitä asioita ympäristöministeriön tulisi painottaa, jotta haasteista selvittäisiin mallikkaasti? Mitkä tulisi olla keskeisimmät ympäristökysymykset ja -toimenpiteet ensi hallituskaudella? Mitä ainakin tulisi tehdä?

Näihin kysymyksiin toivotaan kommentteja parhaillaan työn alla olevaa tulevaisuuskatsausta varten. Siinä määritellään viisi keskeistä päämäärää, joihin ministeriö työssään pyrkii seuraavien vuosien aikana sekä esimerkkejä toimenpiteistä niihin pääsemiseksi.  Luonnokseen voi tutustua otakantaa.fi-palvelussa. Ministeriössä toivotaan, että valmistellusta luonnoksesta saataisiin runsaasti palautetta sekä uusia näkemyksiä tarpeellisista toimenpiteistä.

Luonnoksessa määritellyt päämäärät ovat

  • vähähiilinen ja energiatehokas Suomi
  • luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimivat kierrätysmarkkinat
  • hyvä ympäristön tila
  • monimuotoinen luonto ja toimivat ekosysteemipalvelut
  • hyvinvointia ja kilpailukykyä tukevat asumisolot.

Kysely on auki otakantaa.fi-palvelussa 23.6. asti, jonka jälkeen ministeriössä jatketaan katsauksen laadintaa saatujen näkemysten pohjalta. Tulevaisuuskatsaus toimitetaan valmistuttuaan puolueiden käyttöön eduskuntavaaleihin ja hallitusneuvotteluihin valmistautumista varten.

Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus - tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle (otakantaa.fi)


Regional information