Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Lagringsstöd 2014 för skogsbär och skogssvamp får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2014 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökningen om lagringsstöd (blankett nummer 237) måste lämnas in senast 16.7.2014 till den NTM-central inom vars verksamhetsområde lagren är belägna. Landsbygdsverket postar blanketter och anvisningar till dem som ansökte om stöd i fjol. Blanketten för ansökan om stöd fås av NTM-centralen och på webbadressen www.suomi.fi

Läs mera:


Regional information