Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Merikarvianjoen Holmankosken ja Piinukosken kalataloudelliset kunnostustyöt valmistuneet (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Merikarvianjoen Holmankoskella järjestetään kalataloudellista kunnostushanketta koskeva tiedotustilaisuus maanantaina 24.8.2015 klo 11.  Kokoontumispaikkana on Eumer Fishing Centerin piha Holmankosken niskalla (os. Kalkuttaantie 10, Merikarvia). Tervetuloa tutustumaan kunnostushankkeeseen!

Merikarvianjoella on kuluneen suven aikana tehty kalataloudellisia kunnostustöitä Holmankoskella ja Piinukoskella. Kunnostuksista hyötyvät sekä virtakutuiset kalat että kalastuksen harrastajat.

Kunnostushanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Merikarvian kunnan ja Merikarvian Kalakierroksen yhteistyön tulosta. Töiden käytännön toteutuksesta on vastannut ELY-keskuksen toimeksiannosta Lännen Järviperkaus Oy. Kesän töiden kustannukset olivat 50 000 €. 

Koskikunnostusten avulla pyritään vahvistamaan virtakutuisten vaelluskalojen luonnollista lisääntymiskiertoa Merikarvianjoessa luomalla koskialueille kalojen kutuun ja poikasten kasvuun sopivia alueita. Erityisesti on tarkoitus parantaa meritaimen sekä lohen lisääntymis- ja kasvuoloja joessa. Koskialueilla tehtävistä toimenpiteistä tärkeimmät ovat kutusoraikkojen ja poikasille sopivien elinalueiden rakentaminen, virtauksen ohjaaminen ja vesisyvyyden lisääminen uomaa kynnystämällä ja kiveämällä sekä paikoin myös syventämällä.  

Merikarvianjoki on yksi Etelä-Suomen suosituimmista kalastuskohteista, joka houkuttelee kalastajia eripuolilta Suomea. Kunnostusten tavoitteena on myös joen virkistyskalastusmahdollisuuksien parantaminen ja laajentaminen kunnostetuilla Holmankoskella ja Piinukoskella. Kunnostuksessa lisätyt asentokivet, kaivetut suojakuopat ja muut uoman rakennetta monipuolistavat toimet palvelevat myös kalastajia muun muassa uusina ottipaikkoina. Kunnostetut kosket ovat joen suosituimpien kalastuspaikkojen joukossa ja kunnostusten odotetaan lisäävän koskien kalastajamääriä entisestään.  

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Leena Rannikko, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 649 0295
Toiminnanjohtaja Marianne Hakala, Merikarvian Kalakierros, puh. 044 7246 044
Vesistöinsinööri Tapio Meisalmi, puh. 050 3844 263


Regional information