Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

I havsområdena rikligt med blågrönalger

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger. Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna är förekomsten av blågrönalger normal för tidpunkten och i sjöarna har man observerat några rikliga blomningar. Man bör undvika att använda vatten som har blågrönalger eftersom cirka hälften av algblomningarna är giftiga.

Riksomfattande algöversikt 17.7.2014:

Regionala algöversikter 24.7.2014:

På finska:


Regional information