Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Konjunkturutsikterna för turistbranschen fortsättningsvis mycket positiva

Uppsvinget inom turismen har varit synligt redan en tid. SMF-företagen i branschen bedömer att de allmänna konjunkturutsikterna för den närmaste tiden är klart positiva och till och med bättre än våren 2017. Nästan hälften (48 %) av företagen uppskattar att konjunkturerna blir bättre inom det närmaste året.

Åtta procent av företagen inom turistbranschen anser att de är starkt tillväxtorienterade och 39 procent har som mål att växa i mån av möjlighet.

 - Turistföretagen har gjort de största tillväxtsatsningarna på investeringar, lansering av nya tjänster, personalutbildning och rekrytering av ny personal, berättar turistbranschens branschchef Susanna Jänkälä från NTM-centralen i Norra Österbotten.

Uppgifterna framgår av den SMF-företagsbarometer som arbets- och näringsministeriet, Finnvera och Företagarna i Finland publicerar två gånger om året. I rapporten granskas de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar, tillväxt och förnyelse, internationalisering, utvecklingsbehov och -hinder inom olika branscher samt digitaliseringen inom affärsverksamheten.

Läs mera:


Regional information