Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

326 500 arbetslösa arbetssökande i november

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av november sammanlagt 326 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 9 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var 8,2 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera:

Regionala sysselsättningsöversikter:                                                             


Regional information