Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sysselsättningsöversikt för november (ELY-centralen i Österbotten)

Rubriker:

  • Kurvorna i arbetslöshetens trend har inom Österbottens ELY-centrals område rört sig tvärt uppåt
  • Arbetslöshetsnivån är nu på en 15 % högre nivå än för fem år sedan
  • Arbetslösheten har ökat inom alla yrkesgrupper jämfört med nivån år 2009
  • Trenden för nya arbetsplatser har varit avtagande
  • Inom byggnadsbranschen har trenden för arbetsplatser börjat gå uppåt en aning under de senaste månaderna, inom andra yrkesgrupper är trenden sjunkande

Läs hela översikten här


Regional information