Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Mari Rajala: Ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä (Pirkanmaa)

FM Mari Rajala on aloittanut vuoden 2020 alussa Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajana. Pirkanmaan ELY-keskus ja sitä edeltänyt Pirkanmaan ympäristökeskus ovat Marille tuttuja, sillä hän on työskennellyt pitkään yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkönä sekä vastuualueen johtajan sijaisena. Vuoden 2019 Mari työskenteli ympäristöministeriössä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaustehtävissä.

Lähitulevaisuuden keskeisiksi teemoiksi Mari nostaa ilmastonmuutoksen, kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden suojelun sekä aktiivisen vuorovaikutuksen eri toimijoiden välillä.

– Hallitusohjelman ilmasto- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää vahvaa tuloksellisuutta sekä aktiivista vuorovaikutusta eri sektoreiden välillä, Rajala painottaa.

Laajaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa on tehty mm. hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

– Vuoropuhelu luo pohjan, jossa voimme oppia uusia tapoja toimia ja saada aikaan tavoiteltua muutosta. Olen myös ilahtunut siitä, että meillä on mahdollisuus vahvistaa luonnon monimuotoisuuden suojelua Pirkanmaalla. Luonnon monimuotoisuuden suojelussa keskitymme metsä- ja suoluonnon suojeluun sekä käynnistämme elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelman mukaisia kunnostus- ja hoitohankkeita arvokkailla luontokohteilla, Rajala jatkaa.

Mari Rajalan kuva.