Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoitus Etelä-Savossa vuonna 2016 (Etelä-Savo)

Ohjelmakaudella 2014-2020 Etelä-Savon ELY-keskuksella on käytettävissä noin 30 milj. euroa maaseutuohjelman rahoitusta kehittämishankkeisiin ja yritystukiin. Alueellisena tavoitteenamme on käyttää myönnettävästä rahoituksesta ohjelmakauden aikana 60 % yritystukiin ja 40 % kehittämishankkeisiin.

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi vuonna 2016 maaseudun kehittämisohjelman varoja 45:een maaseudun yleiseen kehittämishankkeeseen n. 8,8 milj. euroa. Hankepäätöksistä 9 kpl kohdentui maatalouden, 9 kpl metsätalouden, 4 kpl elintarvike- ja ruoka-alan, 2 kpl energia-alan, 4 kpl matkailun, 7 kpl maaseudun muun pienyritystoiminnan kehittämiseen sekä 3 kpl laajakaistaverkkojen rakentamiseen ja 7 kpl muihin maaseudun kehittämistä edistäviin hankkeisiin. Rahoitetuista hankkeista 9 kpl oli useamman ELY-keskuksen alueella toteutettavia hankkeita.

Maaseudun yritysrahoitusta myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 2,3 milj. euroa 32 yritykselle. Näistä uuden liiketoiminnan aloittamiseen perustamistukea 5 yritykselle yhteensä 114 000 euroa. Investointihankkeisiin myönnettiin rahoitusta 27 yritykselle yhteensä 2,2 milj. euroa. Näillä hankkeilla yritykset tavoittelevat 8,7 milj. euron liikevaihdon kasvua ja 57 uutta työpaikkaa Etelä-Savoon. Hankkeista eniten kohdistui matkailu- ja elintarvikesektorille.

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella toimivat Leader-toimintaryhmät (Veej'jakaja ry, Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry) ovat rahoittaneet vuonna 2016 yhteensä 68 kehittämishanketta. Kehittämishankkeisiin on kuntaraha mukaan lukien myönnetty avustusta 2,7 milj. euroa. Kehittämishankkeista 61 % on ollut maaseudun palveluja kehittäviä, 13 % on suuntautunut vapaa-aikaan ja matkailuinvestointeihin ja 11 % kulttuuri- ja luonnonperintöön. Lisäksi Leader-toimintaryhmät ovat rahoittaneet 22 yrityshanketta 0,4 milj. eurolla. Pääosa on ollut yritysinvestointeja.  

Maatalouden investointiavustuksia koskevia päätöksiä on tehty 53 kpl 42 maatilalle ja niitä vastaava avustus on ollut yhteensä 2,14 milj. euroa ja lainarahoitus 2,58 milj. euroa. Nuorten viljelijöiden aloitustukimyöntöjä on 9 kpl, joita vastaava tuki on 0,3 milj. euroa ja korkotukilainan määrä 1,4 milj. euroa.

Maaseutuohjelmasta rahoitetaan lisäksi maatalouden ympäristökorvauksiin, luonnonhaittakorvauksiin, eläinten hyvinvointikorvauksiin, ympäristösopimuksiin, luomusitoumuksiin, ei-tuotannollisiin investointeihin ja Neuvo2020 -toimenpiteeseen liittyvät viljelijätuet, joita maksettiin kuntien kautta viime vuonna yhteensä 58,8 milj. euroa kansallinen tuki mukaan lukien ja ELY-keskuksesta yhteensä 4,2 milj. euroa.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 074
Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 098
Yritysasiantuntija Jukka Kotro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 057


Regional information