Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Maksetun palkkaturvan määrä aleni edellisvuodesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2014 palkkaturvaa n. 1,3 miljoonaa euroa.  Määrä on noin 870 000 euroa pienempi kuin vuonna 2013. Koko maassa palkkaturvaa maksettiin 35,4 miljoonaa euroa vuonna 2014 (39,0 milj. euroa vuonna 2013).

Tietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käsittelemistä palkkaturvahakemuksista muutamilta viime vuosilta:

  2014 2013 2012 2011
maksettu palkkaturvaa (milj. €) 1,325     2,196       1,154       1,938
jätettyjä hakemuksia 353 422 352 385
palkkaturvaa saaneita työntekijöitä 331 528 329 523
työnantajia, joihin päätökset kohdistuivat 144 170 151 169
keskimääräinen käsittelyaika (pv/työntekijä) 31 21 27 20
hakemus käsitelty alle 2 kk:ssa (%:lle työntekijöistä) 85 91 89 94


Palkkaturvaa maksettiin eniten (n. 283 000 euroa) rakentamisen toimialalle, seuraavaksi eniten (n. 131 000 euroa) ohjelmisto- ja  konsultointitoimialalle ja kolmanneksi eniten kuljetuksen toimialalle. Palkkaturvasta n. 52 % maksettiin työnantajan ollessa konkurssissa ja n. 48 % työnantajan muun maksukyvyttömyyden perusteella. 

Työnantajat ovat velvollisia maksamaan palkkaturvan korkoineen takaisin valtiolle. Takaisinperintää heikentävät yrityssaneeraukset, velkajärjestelyt ja konkurssit, joista saatavat jako-osuudet jäävät yleensä hyvin pieniksi.

Takaisin perityt määrät viime vuosilta:

    2014      2013      2012       2011   
peritty takaisin pääomaa (1 000 €) 370 360 283 398
peritty korkoja (1 000 €) 53 65 49,8 61,8

 

Palkkaturvana maksetaan työntekijäin työsuhteesta johtuvia saatavia, joita työnantaja ei pysty konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden vuoksi itse maksamaan. Tietoja palkkaturvasta ja hakemuslomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistoista, ELY-keskuksista ja internetistä.

Työntekijä voi hakea palkkaturvaa itse tai valtuuttaa ammattiliiton hakemaan sitä puolestaan. Konkurssipesä voi hakea palkkaturvaa työntekijäin lukuun maksaakseen saatavat työntekijöille palkkaturvavaroilla. 

Palkkaturvan enimmäismäärä samalle työnantajalle tehdystä työstä on 15 200 euroa/työntekijä.  Tämän enimmäismäärän lisäksi voidaan maksaa enintään työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä työaikapankkisaatavia edellyttäen, että työaikapankin käyttöönotosta ja sisällöstä on työpaikalla kirjallisesti sovittu ja että työnantaja on pitänyt työntekijäkohtaista työaikapankkitiliä tai tilitapahtumat ovat todettavissa työnantajan työaika- ja palkkakirjanpidosta.

Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä lukien. Hakemuksen voi jättää mihin tahansa työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen ja se käsitellään yleensä siinä ELY-keskuksessa, jonka alueella työnantajan kotipaikka on (kuitenkin Hämeen ELY-keskuksen alueen työnantajia koskevat hakemukset käsitellään Pirkanmaan ELY-keskuksessa ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueen työnantajia koskevat hakemukset Pohjois-Savon ELY-keskuksessa sekä merimiesten palkkaturvahakemukset Uudenmaan ELY-keskuksessa).

Palkkaturvan valtakunnallinen vaihdenumero on 0295 020 990. Numerosta puhelu ohjataan siihen ELY-keskukseen, mihin soittaja haluaa ottaa yhteyttä.

Lisätietoja:
Lakimies Anu Jounio, p. 0295 038 086


Regional information