Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Åkerövervakning på gårdarna inleds före midsommar

ELY-centralernas kontrollanter utför kontrollerna på gårdarna i enlighet med de anvisningar som Landsbygdsverket har meddelat. Landsbygdsverket fastställer urvalet av gårdar som ska bli föremål för kontroll. Under kontrollbesöket granskas jordbruksskiftenas arealer, grödorna och iakttagandet av stödvillkoren.

Enligt EU-bestämmelserna ska medlemsländerna varje år kontrollera en viss andel av de gårdar som har ansökt om arealbaserade stöd. Tillsynen över jordbrukarstöd på plats på gårdarna och de administrativa kontrollerna ska slutföras innan stöden kan betalas ut till jordbrukarna.

Läs mera:

 


Regional information