Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maatilat voivat jälleen hakea valtiontakausta maksuvalmiuslainoille (Etelä-Pohjanmaa)

Hakuaika 9.5. -31.5.2017

 

Haku valtiontakausten myöntämiseen maatilojen maksuvalmiuslainoille avattiin uudelleen. Valtiontakausta koskeva hakemus toimitetaan ELY-keskukseen sen jälkeen kun siihen saatu luottolupaus pankista. Päätökset valtiontakaushakemuksista on tehtävä 30.6.2017 mennessä.

Hakemuslomakkeita saa www.suomi.fi sivustolta, lomakkeet 490 ja 491

Lomakkeessa 491 on luettelo tarvittavista liitteistä, jotka on liitettävä lomakkeeseen.

Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on 30 prosenttia maatalousyrittäjän kahden edellisvuoden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta keskiarvosta, kuitenkin vähintään 30.000 euroa ja enintään 110.000 euroa. Takauksen vähimmäismäärä edellyttää vähintään 100.000 euron suuruista myyntitulojen ja tukien yhteismäärää.

Jos maatalousyrittäjä on tehnyt sellaisen tuotannollisen investoinnin, joka lisää maatilan maataloustuotteiden myyntitulojen tai maataloustukien määrää, mutta joka ei vielä ole vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden aikana, niin takauksen kohteena olevan luoton enimmäismäärä voi kuitenkin perustua yrityksen laskennalliseen liikevaihtoon.

Hakemus on palautettava ELY-keskuksen infoon tai sen voi toimittaa myös sähköpostitse ELY-keskukseen [email protected]

Valtiontakaus voi olla enintään 70 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä. Laina-aika on enintään 7 vuotta, johon voi sisältyä enintään kaksi lyhennysvapaata vuotta. Takauksen saajalta peritään valtiolle vastaavaa takausmaksua kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa.

Hakemuksessa 491 kohdassa 6, tulisi selvittää mihin haettua takausluottoa tullaan ensisijaisesti käyttämään, kohteita voi olla useita.

Hakuaika on lyhyt ja samoin päätöksien tekemiseen annettu aika on myös lyhyt, joten hakemukset voidaan käsitellä vain, jos siinä on tarvittavat liitteet.

Lisätietoja ELY-keskus
rakennetukivastaava Laila Luoma  
p. 040-5145298
[email protected]


Regional information