Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Gårdar kan igen ansöka om statsborgen för likviditetslån

Ansökan om statsborgen för gårdarnas likviditetslån ska öppnas igen. Gårdarna kan ansöka om statsborgen hos den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen från och med den 9 maj 2017 fram till slutet av maj. Besluten om statsborgen kommer att tas före utgången av juni 2017.

I samband med ett krispaket för lantbruket fick gårdarna i slutet av åren en möjlighet att ansöka om statsborgen för likviditetslån som beviljas av bankerna. Anledningen var sänkta producentpriser och gårdarnas försämrade likviditet på lantbruksmarknaden till följd av oväntade marknadsstörningar under den senaste tiden. Vissa gårdar i betalningssvårigheter har dock inte kunnat lämna in ansökan tidigare, varför ansökan om statsborgen öppnas på nytt.

Beloppet av det lån som borgen gäller kan uppgå till högst 30 procent av medeltalet av lantbruksföretagarens sammanräknade belopp av försäljningsinkomster och jordbruksstöd under de föregående två åren, dock minst 30 000 euro och högst 110 000 euro. Minimibeloppet för borgen förutsätter att det sammanräknade beloppet av försäljningsinkomster och stöd är minst 100 000 euro.

Statsborgen kan uppgå till högst 70 procent av det lånebelopp som borgen gäller. Lånetiden är högst sju år och kan innehålla högst två amorteringsfria år. Hos borgenstagaren tar staten ut en borgensavgift som motsvarar den som tas ut vid den statsborgen som beviljas för investeringar inom jordbruket.

Landsbygdsverket informerar närmare om ansökan och ansökningstiden på www.mavi.fi.

Läs mera:


Regional information