Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma valmistumassa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistumassa Muuramen kunnan ja Jyväskylän Korpilahden Päijänteen länsipuoleisille maatalousvaltaisille alueille. Suunnitelman tavoitteena on ohjata maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa sekä tehostaa maatalouden vesiensuojelua.

Yleissuunnittelussa on selvitetty suunnittelualueelta luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta merkittäviä kohteita ja esitetään toimenpidesuosituksia niiden hoidolle ja kunnostukselle.

Ravinteita pidättäville kosteikoille soveltuvia perustamispaikkoja löytyi maastotöissä yli kymmenen kohdetta. Suunnitelmassa on arvioitu myös vesiensuojelua edistävien suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta vesistöihin rajoittuvilla pelloilla.


Peltojen läheisyyteen perustetut kosteikot pidättävät ravinteita ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Ilona Helle

Yleissuunnitelmassa esitettyjen kohdekohtaisten hoito- ja perustamistoimenpiteiden toteuttaminen on vapaaehtoista. Yleissuunnitelmaa voidaan käyttää apuna laadittaessa tarkempia kohdekohtaisia perustamis- tai hoitosuunnitelmia ja siinä esitetyt kohteet ovat rahoituspäätöksiä tehtäessä etusijalla.

Luonnokseen voi tutustua tiistaina 29.9.

Yleissuunnitelmaluonnokseen voi tutustua tiistaina 29.9. Korpilahden yhteispalvelupisteessä klo 10.00-15.00 (os. Virastokuja 2, 41800 Korpilahti). Suunnitelman tekijä on tällöin paikalla vastaamassa yleissuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin.

Suunnitelmajulkaisu valmistuu loppuvuodesta. Suunnitelman laatii Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä maataloustuottajien, paikallisten viranomaisten, MTK Keski-Suomen sekä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Yleissuunnittelun rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisätiedot:

Projektisuunnittelija Ilona Helle
Keski-Suomen ELY-keskus
puh. 029 502 4982
ilona.helle(at)ely-keskus.fi

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Maatalous?f=KeskiSuomen_ELYkeskus


Regional information