Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut Muuramen ja Korpilahden seudulle (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu on valmistunut Muuramen kunnan ja Jyväskylän Korpilahden Päijänteen länsipuoleisille maatalousvaltaisille alueille. Suunnitelma ohjaa ja tehostaa maatalousympäristön luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitoa sekä helpottaa kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamista.

Suunnittelualueelta löytyi kesän 2015 maastotöiden aikana 11 kosteikkokohdetta, 30 maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta merkittävää kohdetta ja 18 perinnebiotooppia eli perinteisen karja- ja niittytalouden muovaamia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia.


Kesän 2015 kukkaloistoa – pientareilla ja niityillä viihtyy monimuotoinen kasvi- ja hyönteislajisto (Kuva Ilona Helle)

Kohteet on suunnitelmajulkaisuissa rajattu kartoille ja niille on annettu hoito- ja perustamissuosituksia. Suunnittelutyö tehtiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Suunnitelmajulkaisu on postitettu niille viljelijöille ja maanomistajille, joilta löytyi kohteita maastotöiden aikana. Se on luettavissa myös Internetissä:

Yleissuunnitelmaraportti

Vuonna 2015 tehty yleissuunnitelma oli viimeinen lajiaan Keski-Suomessa. Kaikki Keski-Suomessa tehdyt yleissuunnitelmajulkaisut ovat luettavissa verkkosivuilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Maatalous?f=KeskiSuomen_ELYkeskus

   
 
 

 

Yleissuunnitelmasta apua kohteiden perustamiseen ja hoitoon

Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on vapaaehtoista. Yleissuunnitelmaa voi käyttää pohjana laadittaessa tarkempia kohdekohtaisia hoito- tai perustamissuunnitelmia, ja siinä esitetyt kohteet ovat rahoituspäätöksiä tehtäessä etusijalla.

Tänä vuonna viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia. Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö. Korvausta voidaan hakea myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Ympäristösopimuksia ja korvauksia haetaan Suomen maataloustukijärjestelmästä.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja (vs) Ilona Helle
Keski-Suomen ELY-keskus
puh. 029 502 4982
ilona.helle(at)ely-keskus.fi


Regional information