Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maatalouden ja maaseudun tukia Keski-Suomeen yhteensä lähes 59 miljoonaa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maaseutuvirasto maksoi kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti maatalouden ja maaseudun tukia Keski-Suomeen 58,8 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2015. Maksetut tuet olivat pääosin viljelijätukia (50,8 milj.€, 86%) sekä hanke- ja yritystukia (7,2 milj. €, 12%). Rakennetukia maksettiin 814 000 euroa ja markkinatukea 24 000 euroa.

Viljelijätukia ovat muun muassa ympäristötuki, luonnonhaittakorvaukset ja suorat tulotuet. Hanke- ja yritystuet koostuvat maaseudun kehittämishankkeista sekä yrityskohtaisista investoinneista. Rakennetukia myönnettiin maatalouden investointeihin ja markkinatukea koululaisten maitovalmisteiden käyttöön.

Rahoitus kuvana

Miksi maataloutta ja maaseutua tuetaan?
Euroopan maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetaan sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. EU-tukien lisäksi Suomessa maksetaan myös täysin kansallisista varoista rahoitettuja tukia.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on kehittää yhteisön maataloustuotantoa tasapainoisesti ja edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Ilman maatalouden ja maaseudun tukirahoitusta Suomessa ei olisi merkittävää maataloustuotantoa, laajaa elintarvikejalostusta eikä maaseutu pysyisi laajasti asuttuna.

Eri tukimuotojen saajina ovat mm. viljelijät, hanketoimijat, kunnat, järjestöt sekä kauppa ja teollisuus. Tukien vaikuttavuus ulottuu usein kuitenkin yhtä tuensaajaa laajemmalle kohderyhmälle. Esimerkiksi kehittämisorganisaatioiden tuetuissa hankkeissa lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat. Myös paikalliset Leader-ryhmät saavat tukea maaseudun kehittämistoimintaan ja rahoittavat hankkeita. Tuensaajina on lisäksi organisaatioita, jotka saavat maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia markkinatukia, tukea tiedottamiseen ja menekin edistämiseen.

EU-tukitiedot verkossa, kansalliset tuet tiedonluovutuksella
Tukitietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuesta vai kansallisesta tuesta.

EU-tukien hakupalvelu verkossa sisältää tiedot maksetuista tuista sekä EU:n että kansallisen rahoituksen osalta. EU-komission linjausten mukaisesti alle 1 250 euroa tukia saaneiden luonnollisten henkilöiden tukisummia ei julkaista.

Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei julkaista verkkopalvelussa. Tiedot kansallisista tuista ovat saatavissa ainoastaan esittämällä tiedonluovutuspyyntö Maaseutuvirastoon.

Yhteydenotot ja lisätiedot maaseutuvirasto:

tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2210 tai 0295 31 2000 (vaihde)

EU-tukitietojen hakupalvelu

Tietopyynnöt Maaseutuvirastosta


Regional information