Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Maatalouden investointitukien vuoden 2014 haku on alkanut (Kainuun ELY-keskus)

Maatalouden investointitukien vuoden 2014 ensimmäinen hakuaika on alkanut 16.12.2013 ja päättyy 31.1.2014. Seuraavat hakuajat ovat 17.2.–28.3., 14.4–15.8. ja 1.9.–17.10.2014. CAP-uudistuksen ja säädösten viivästyessä vuosi 2014 jatketaan vielä nykyisen ohjelman toteuttamista ja rahoitus menee myös nykyisillä säädöksillä. Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2015 alusta ja päätyy vuonna 2020.

Pieniä muutoksia maatilojen investointitukeen vuodelle 2014

Lämpökeskuksia ja biokaasulaitoksia tuettiin vuonna 2013 korkotukilainalla ja avustuksella. Vuonna 2014 ainoa tukimuoto on avustus ja tukitaso on 35 prosenttia. Salaojituksen korkotuen osuus laskee 20 prosentista 15 prosenttiin, mutta avustuksen osuus taas nousee 20 prosentista 25 prosenttiin.

Parsipetin ja -mattojen tukitaso laskee 75 prosentista 50 prosenttiin. Vuonna 2013 määrättiin, että esim. lehmille tuetaan vain parsipetien ja muille naudoille parsimattojen hankintaa. Vuonna 2014 tuetaan tuotantorakennukseen kiinteästi asennettavia nautaeläinten parsipetejä ja -mattoja.

Lisäksi entisillä tukitasoilla maatalouden investointitukea on mahdollista saada mm. tuotantorakennuksen rakentamiseen, työympäristöä parantaviin investointeihin, esim. rehunjakovaunuun, kuivuriin, tuotevarastoon, konevarastoon, maataloustuotteiden, kauppakunnostukseen ja sadonkorjuukoneen hankintaan yhteiskäyttöön.

Hakuajan jälkeen ei voi enää hakemukseen lisätä kustannuksia tai korottaa haettua tukea. Päätökset tehdään noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Vuonna 2014 kaikki maatilojen investoinnit rahoitetaan kansallisesti. Hankkeiden toteutusaika on kaksi vuotta ja lisäksi jatkoaika enintään kaksi vuotta vuosi kerrallaan.

Nuoren viljelijän aloitustukea maatilanpidon aloittamiseen

Nuoren viljelijän aloitustukea maatilanpidon aloittamiseen voi hakea jatkuvasti. Se on tarkoitettu ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittavalle maatilayrittäjälle. Tukea täytyy hakea ennen kuin täyttää 40 vuotta. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 € tai 5 000 € ja lainan korkotuki 35 000 € tai 20 000 € riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korkeintaan 150 000 € maatilan hankintahinnasta.

Tuettavia kustannuksia ovat maatilan hankinta maineen, rakennuksineen, eläimineen ja koneineen sekä lisäksi myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta. Myös nuoren viljelijän aloitustuki vuonna 2014 rahoitetaan kansallisesti.

Lisätietoja rahoituksesta:

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yritystutkija Eeva Heikkinen, p. 029 502 3539, [email protected]


Regional information