Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Maatalouden investointeihin haettiin tukea EU-ohjelmakauden ensimmäisellä tukijaksolla vilkkaasti (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Uusi EU-osarahoitteinen maaseudun ohjelmakausi on käynnistynyt. Maatalouden investointien osalta ohjelmakauden ensimmäinen tukijakso päättyi 15.8. ja Pohjois-Savossa maatilat hakivat tukea vilkkaasti.

Ensimmäisellä tukijaksolla Pohjois-Savossa tukea haettiin 49:än maatalouden investointihankkeeseen. Avustusta investointeihin haettiin 3,7 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 6,0 miljoonaa euroa.  Ensimmäisellä tukijakson hakemuksista 11 kappaletta oli lypsykarjatalouden ja viisi kappaletta lihakarjatalouden rakentamisinvestointia. 

Lisäksi näiden tuotantosuuntien lantaloiden ja tuotantovarastojen rakentamiseen hakemuksia tuli seitsemän kappalettal. Salaojitusta on myös tuettu perinteisesti investointituella. Ensimmäisellä tukijaksolle tuli Pohjois-Savossa 18 hakemusta salaojitusinvestointiin.  Tällä ohjelmakaudella ovat ympäristön tilaa parantavat investoinnit yhtenä painopistekohteena. Näihin kuuluvat muun muassa lietelannan sijoituslaitteet, joiden hankintaan tuli Pohjois-Savossa viisi hakemusta ensimmäisellä tukijaksolla.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Juha Ikäheimo on tyytyväinen innokkuuteen investoida. –Maatiloilla on siis edelleen uskoa tulevaisuuteen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, Ikäheimo kertoo.

Nuoren viljelijän aloitustukeen on tullut tänä vuonna kuusi hakemusta. Tämän vuoden vähäinen määrä selittyy suurelta osin vuoden 2014 hakemusten runsaudella, johon suurimpana syynä oli luopumistuen ehtojen heikkeneminen vuoden 2015 alusta alkaen.

Maatalouden investointien ja nuoren viljelijän aloitustuen hakemusten käsittely on siirtynyt uudella ohjelmakaudella sähköiseen Hyrrä –järjestelmään. Pohjois-Savossa sähköisten hakemusten osuus oli ensimmäisellä tukijaksolla noin 60 %.

Tällä ohjelmakaudella haku on jatkuvaa, mutta tukipäätökset tehdään valintamenettelyn kautta tukijaksoittain. Seuraava tukijakso päättyy maatalouden investointien osalta 15.10.2015 ja nuoren viljelijän aloitustuen osalta 31.10.2015

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.ikaheimo(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 010 (paikalla 20.8. ja 24.8.2014-)


Regional information