Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maaseuturahoitusta koskeva väliarviointi valmis - tukea saaneet pääosin tyytyväisiä (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ja Hämeen vuosien 2014-2020 maaseuturahoitusta koskeva väliarviointi on valmistunut. Arvioinnin kohteena olivat ELY-keskusten myöntämät maaseudun yritys- ja hanketuet sekä maatalouden rakennetuet. Tukea näihin toimenpiteisiin on 30.6.2018 mennessä myönnetty vajaat 60 milj. euroa. Arvioinnin toteuttivat Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä Augurix Oy. Arviointi tukeutui tilasto- ja rekisteriaineistoihin, haastatteluihin, kyselyihin, työpajoihin ja kymmenen hankkeen tapauskohtaiseen tarkasteluun.

Arvioinnin perusteella toimeenpano on onnistunut teknisesti ja hallinnollisesti hyvin. Tukea saaneet olivat kyselyiden perusteella pääosin tyytyväisiä. Tuilla oli saatu aikaan tavoiteltuja vaikutuksia - investointeja, sukupolvenvaihdoksia, työpaikkoja, uusia tuotteita ja palveluita, osaamisen parantumista sekä yhteistyön lisääntymistä ja syvenemistä.

Maaseudun kehittämisinstrumenttien tavoitteellinen käyttö on haasteellista. Maaseutualueille elintärkeä yritystoiminnan uudistaminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen ovat osoittautuneet erityisen vaikeiksi tavoitteiksi. Yritystuissa ELY-keskuksen rahoituksen painopiste on toimivien yritysten toiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Taustasyitä haasteellisuudelle ovat muun muassa rajoittavat tukiehdot, toimijoiden puute ja riskittömämmän vaihtoehdon eli palkkatyön olemassaolo. Lääkkeeksi arvioitsijat suosittelevat kentän tarpeiden selvittämistä, yrittäjyyskulttuurin laaja-alaista tukemista sekä rahoituksen painottamista uudistaviin hankkeisiin. Hallinnollista taakkaa olisi myös pyrittävä vähentämään. Lisäksi arvioitsijat suosittelevat kehittämiskonseptin kirkastamista ja suuntaamista vain muutaman klusterin tai verkoston kehittämiseen.

Kehittämishankkeilla on avainrooli maaseudun toimintatapojen, toimintojen ja elinkeinorakenteen uudistamisessa todettiin arvioinnissa. Valtaosa hankkeiden vaikuttavuudesta syntyy vasta hankkeen päätyttyä, mikä vaikeuttaa vaikuttavuuden todentamista. Arvioitsijat suosittelivat hankkeiden suunnitteluun ja seurantaan neliportaista mallia - panokset, tuotokset, vaikutukset ja vaikuttavuus. Yksittäisen hankkeen vaikuttavuus syntyy vasta sen jälkeen, kun sen vaikutukset yhdistyvät ulkopuoliseen maailmaan, mikä aikaansaa kilpailukyvyn kasvua, sosiaalisen pääoman lisääntymistä, ympäristön tilan parantumista sekä kiertotalouden/biotalouden vahvistumista. Mitä selvemmin nämä portaat tunnistetaan, sitä paremmin hankkeiden, toimenpiteiden ja ohjelman tuloksellisuutta voidaan seurata ja arvioida. Arvioitsijat suosittelevatkin vaikuttavuuskoulutusta maaseututoimijoille ja hallinnolle.

Lisätietoja:

Raportti on saatavissa arviointihankkeen nettisivuilta osoitteesta www.kaakkohame.com

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen
s-posti:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 0295 029 078

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Itä-Suomen yliopisto
Projektitutkija Pasi Saukkonen
puh. 050 464 2534

 

 

 

 

 

 

 


Regional information