Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Maaseuturahaston hankerahoituksen haku käynnistyy ensi vuonna - ELY-keskus kartoittaa alustavia hanke-ehdotuksia (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 hankerahoituksen virallinen haku käynnistyy vasta vuonna 2015. Maaseutuohjelmalle saataneen EU:n komission hyväksyntä syksyllä 2014, jonka jälkeen edessä on vielä kansallisen lainsäädännön hyväksyminen ja sähköisen tietojärjestelmän viimeistely. Tukiehtojen yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta mahdollisuudet hanketoiminnan tukemiseen vaikuttavat säilyvän varsin monipuolisina.

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet on kuvattu Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa 2014–2020. Yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen, uusien ansaintamahdollisuuksien luominen, maaseudun tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä maaseudun säilyttäminen houkuttelevana työympäristönä ovat ohjelman keskeisiä tavoitteita, joihin rahoitettavien kehittämishankkeiden tulee toimillaan tähdätä.

Vaikka virallisen tukihaun alkamiseen on vielä aikaa, haluaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus syksyn 2014 aikana kartoittaa alustavia hanke-ehdotuksia. Kartoituksen avulla selvitetään mm. mihin painopisteisiin hankkeita on jo suunnitteilla ja kohdennetaan mahdollisesti tulevien teemahakujen tarpeita.

Erityisesti hanke-aihioita toivotaan esitettävän seuraaviin teemoihin:
- Yrittäjyys maaseudulla, uudet ansaintamahdollisuudet
- Maaseudun tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
- Kylien tietoverkkojen rakentaminen ja niiden hyödyntäminen
- Maaseutuympäristöstä huolehtiminen yhteisöllisesti, ml. ympäristötalkoiden toimintamallit
- Tiedottaminen maaseudun kehittämisvälineistä ja mahdollisuuksista

Hankeaihioiden tulee toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014–2020. Kartoitus ei koske yksittäisten yritysten kehittämistä eikä yritystukia vaan kartoituksella haetaan projekteja, joiden toimenpiteet ovat kaikille julkisia ja kohdistuvat laajemmalle kohderyhmälle. Hankkeiden toteutusalueen tulee, kyläverkko investointeja lukuun ottamatta, olla aluetaloudellisesti merkittävä (paikallisia kehittämistoimenpiteitä rahoitetaan Leader-toiminnan kautta. Hankeideoiden kartoitus ei sido hankeidean esittäjää hankkeen toteutukseen eikä anna etusijaa hankkeiden viralliseen hakuun.

Hankeideoita voi jättää lokakuun alusta vuoden 2014 loppuun asti.


Regional information