Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Maaseutuohjelman hankehaut teemoitettu (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus on teemoittanut vuoden 2016 määrärahoista rahoitettavat haut (valintajaksot) hanketukien osalta. Teemoituksen avulla Lapin ELY-keskuksen tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita. Teemoitus ei koske yritystukia.

Ensimmäisen hanketukien valintajakson (1.11.2015–29.2.2016) painopisteenä ovat ensisijaisesti

 • yritysryhmähankkeet
 • hankkeet, jotka edistävät lähiruoan sekä luonnontuotteiden tuotantoa ja niiden käyttöä mm. matkailupalveluissa
 • hankkeet, joilla edistetään kestävää energiahuoltoa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
 • hankkeet, jotka kehittävät uusia palvelumalleja sekä edistävät maaseudun palvelujen saatavuutta.

Ensimmäisellä valintajaksolla ei rahoiteta yleishyödyllisiä investointeja.

Toisella hanketukien valintajaksolla (1.3.2016–31.5.2016) etsitään toteuttajaa maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pienille tai keskisuurille yrityksille suunnattuun koulutushankkeeseen, jossa lisätään elintarvikeketjun toimijoiden säädösten vaatimusten tuntemusta sekä tuetaan lisäarvon saavuttamista säädösten vaatimusten avulla.

Toisella valintajaksolla ei rahoiteta muita kehittämishankkeita tai yleishyödyllisiä investointeja.

Kolmannen hanketukien valintajakson (1.6.2016–31.10.2016) painopisteenä ovat erityisesti seuraavat hankkeet:

 • kyläverkkohankkeet sekä vesihuoltohankkeet
 • yritysryhmähankkeet
 • hankkeet, jotka edistävät lähiruoan sekä luonnontuotteiden tuotantoa ja niiden käyttöä mm. matkailupalveluissa
 • hankkeet, joilla edistetään kestävää energiahuoltoa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
 • hankkeet, jotka kehittävät uusia palvelumalleja sekä edistävät maaseudun palvelujen saatavuutta.

Hanketukien ensimmäiselle valintajaksolle on varattu määrärahaa enintään 950 000 euroa, toiselle valintajaksolle enintään 100 000 euroa ja kolmannelle valintajaksolle enintään 1,95 miljoonaa euroa. Edellytyksenä on, että Lapin ELY-keskus saa käyttöönsä riittävät määrärahat.

Yritystukien haku jakautuu neljään valintajaksoon

Edellä esitetty valintajaksojen teemoitus ei koske yritystukia, mutta myös yritystuissa kunkin valintajakson aikana saapuneet yritystukihankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Tavoitteena on rahoittaa parhaiten maaseutuohjelman ja alueellisen maaseudun kehittämisstrategian tavoitteita tukevia hankkeita.

Yritystukien valintajaksot ovat 1.11.2015–31.1.2016, 1.2.2016–30.4.2016, 1.5.2016–31.7.2016 ja 1.8.2016–31.10.2016. Yritystukiin on käytettävissä vuonna 2016 yhteensä enintään 1,6 miljoonaa euroa.

Ennen hakemusten laatimista hakijoita kehotetaan tutustumaan huolella alla olevan linkin kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää:

Lisätietoja:

 • Yritystuet: yritysasiantuntija Heikki Moilanen, puh. 0295 037 092
 • Hanketuet: ryhmäpäällikkö Eija Harju, puh. 0295 037 042, rahoitusasiantuntija Anna-Kaisa Teurajärvi, puh. 0295 037 135
 • sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

 

     

 


Regional information