Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maaseutumaiseman hoitoon ja alkukunnostukseen haettavissa korvausta (Lapin ELY-keskus)

Perinnebiotoopin, luonnonlaitumen tai kosteikon hoitoon voi hakea korvausta ELY-keskuksesta. Kohteen hoitoon sitoudutaan ympäristösopimuksella viideksi vuodeksi. Kohteen alkukunnostuksesta tai perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta.

Ympäristösopimukset sekä korvaus ei-tuotannollisiin investointeihin ovat haettavissa 15.6.2016 saakka ja niitä voivat hakea viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Ympäristökorvaukset ja ei-tuotannollisten investointien korvaukset rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, joka on EU:n osarahoittama ohjelma.

Pitkäjänteistä maisemanhoitoa ympäristösopimuksella

Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon. Luonnonlaitumella tarkoitetaan pellon ulkopuolista laidunta, jota käytetään karjan rehuntuotantoon ja jota ei nykytilassaan voida luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi.

Perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen hoitoon voi hakea maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarille vuodessa tai jos on kyse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotoopista, korvauksen määrä on 600 euroa hehtaaria kohden vuodessa.

Kosteikon hoitosopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimusta voi hakea myös pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta. Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarille vuodessa.

Korvausta hoitokohteen perustamiseen ja alkukunnostukseen

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen sekä kosteikkojen perustamiseen voi hakea ei-tuotannollisen investointien korvausta. Korvauksen määrä on enintään kolmen hehtaarin kohteille 1 862 euroa/ha, enintään kymmenen hehtaarin kohteille 1 108 euroa/ha ja yli kymmenen hehtaarin kohteille 754 euroa/ha.

Jos perinnebiotoopin tai kosteikon alkukunnostus on jo ei-tuotannollisten investointien tuella toteutettu, voi kohteen hoitoon hakea ympäristösopimusta.

Ympäristösopimuksia tai ei-tuotannollisten investointien korvausta haetaan palauttamalla hakulomake ja tarvittavat liitteet ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016.

Ympäristösopimuksia haetaan lomakkeella 253 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ja 262 (kosteikot). Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta haetaan lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit).

Lue lisää:
Ympäristösopimukset
Hakuopas 2016
Ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointien esitteet
Hakulomakkeet

Lisätietoja:
Agrologi Heidi Kotala-Paaluharju, puh. 0295 037 006
heidi.kotala-paaluharju(at)ely-keskus.fi

 

 


Regional information