Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Landsbygds- och energienheten informerar, september 2014 (NTM-centralen i Österbotten)

Landsbygds- och energienheten vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har gett ur sitt informationbrev för september månad. Läs det här:

Landsbygds- och energienheten informerar, september 2014

 


Regional information