Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maaseudun yritystuilla yli 300 uutta työpaikkaa Etelä-Pohjanmaalle (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ympäristökeskuksen kautta myönnettyjen maaseuturahaston yritystukien suunnitellut kokonaisinvestoinnit ovat lähes 50 miljoonaa euroa ja näiden vaikutuksesta odotetaan syntyvän yli 300 uutta työpaikkaa Etelä-Pohjanmaalle. Myönnetystä rahoituksesta yli puolet kohdistuu teknologiateollisuuden toimialan investointeihin, mutta myös maataloustuotteiden jatkojalostukseen on tehty isoja investointeja. Merkittävä osuus Leader-ryhmien kautta rahoitetuista yritystuista kohdistuu paikallisten palvelujen kehittämiseen.

Ohjelmakauden aikana myönteisen yritystukipäätöksen on saanut noin 200 yritystä. Tukea yrityksille myönnettiin yhteensä 8,8 milj. euroa, josta Leader-ryhmien osuus on 2,5 milj. euroa. Tuen saajissa on kasvuhakuisia, merkittäviä työllistäjiä ja kansainvälisille markkinoille suuntaavia innovatiivisia yrityksiä.

Erityisesti maataloustuotteiden jatkojalostukseen keskittyvät yritykset valmistavat korkealaatuisia uusia tuotteita käyttämällä nykyaikaista teknologiaa ja uusia tuotantomenetelmiä. Lisäksi yritykset pyrkivät vastaamaan kuluttajien toiveisiin luomu- ja lähiruokatuotteilla. Myös raaka-aineet tuotetaan pääosin Etelä-Pohjanmaan alueella.

 

Lisätietoja

Yritysasiantuntija Reijo Kivimäki, puh. 0295 027 570
Yritysasiantuntija Juha Koski, puh. 0295 027 574

Hankerekisteristä löytyvät maaseuturahaston hanke- ja yritystuet 2014-2020

Hankerekisteri (maaseutu.fi)

 


Regional information