Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maaseudun yritys- ja hanketuet vauhdittavat Pohjois-Savon maaseudun kehitystä ja tuovat työpaikkoja (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna maaseudun kehittämiseen hanketukea 8,2 miljoonaa euroa 24 hankkeelle sekä maaseudun yritystukea 1,9 miljoonaa euroa 29 yrityshankkeelle, joista odotetaan syntyvän 44 uutta työpaikkaa kahden vuoden sisällä. Perustamistukea on saanut 3 aloittavaa yritystä yhteensä 71 000 €. Yritystukia on voinut hakea maksuun keväästä 2016 alkaen ja niitä on maksettu tähän mennessä yli 380 000 €.

Pohjois-Savossa on käynnistynyt noin parikymmentä maaseudun kehittämishanketta vuosien 2015 ja 2016 aikana. Käynnistyneistä hankkeista suurin osa niin määrällisesti kuin myönnetyn tuen osalta kohdistuu perusmaatalouden kehittämiseen. Pohjois-Savon alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa on kuusi painopistettä, joista ensimmäiset kolme muodostavat elintarvikeketjun (perusmaatalous, erikoismaatalous ja elintarvikejalostus).

Maaseutuasiantuntija Eija Saarinen kertoo, että hankkeita, erityisesti elintarvikeketjuun, on saatu käyntiin hyvin. – Rahoitusta on myönnetty reilut 6,5 miljoonaa euroa yhteensä 16 elintarvikeketjun hankkeelle. Suuri osa rahoitetuista hankkeista edistää Pohjois-Savon maidon ja naudanlihantuotannon kasvua lisäämällä pellon tuottoa uusien viljelymenetelmien ja viljelykasvien avulla. Eläinten hyvinvointi nousee monissa hankkeissa tärkeään asemaan. Tilakohtaisen kannattavuuden parantamiseksi hankkeissa välitetään viljelijöille uusinta tutkimustietoa sekä uusia toimintatapoja. Hankkeilla etsitään myös uusia viljelykasveja viljelyn kannattavuuden nostamiseksi sekä pyritään vähentämään pelloilta tulevaa ravinnekuormitusta vesistöihin. Erikoiskasvien viljelyä on myös tuettu merkittävästi; onhan Pohjois-Savo merkittävä puutarhamarjojen tuotantoalue, Eija Saarinen toteaa. Elintarvikeketjua jatkavat pohjoissavolaisen ruoan sekä lähi- että kansainväliseen tietoisuuteen saattavat hankkeet.

 - Kehittämishankehakemuksia toivotaan lisää erityisesti maaseutuyrittäjyyteen liittyen, Saarinen kannustaa. Tähän mennessä maaseutuyrittäjyyttä edistäville hankkeille on myönnetty rahoitusta noin 800 000 euroa, yhteensä kolmelle hankkeelle.

Vuosi 2016 on valtakunnallisesti maaseutuyrittäjyyden teemavuosi. Pohjois-Savon ELY-keskuksella on vuodelle 2016 maaseutuohjelman myöntövaltuutta jäljellä 7,5 milj. euroa, josta yritystukien osuus olisi noin 5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan myöntövaltuutta ohjelmakaudelle 2014 – 2020 on 43 miljoonaa euroa, josta 25,8 milj. € (60 %) on suunniteltu käytettäväksi yritystukiin.

Sähköinen haku ja päätöksenteko

Maaseutuohjelman sähköinen tukihaku on ollut käytössä vuodesta 2015. Pohjois-Savossa sähköisten hakemusten osuus on lähes 100 %. Sähköisiä päätöksiä kehittämishankkeista on pystytty tekemään huhtikuusta 2016 alkaen. Pohjois-Savossa päätöksentekotilanne on hyvällä mallilla. Päätöstä odottaa tällä hetkellä kuusi hanketta. Jo aiemmin paperipäätöksen saaneiden hankkeiden takautuva tallennus Hyrrä-järjestelmään on parhaillaan meneillään. Tallennusten jälkeen myös paperipäätöksen saaneiden kehittämishankkeiden maksuhakemukset voi jättää sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Maksupäätösten teko käynnistyy myöhemmin. 

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:

yritystuet:
yritystutkija Pekka Stjerna, puh. 0295 026 625. pekka.stjerna(at)ely-keskus.fi

hanketuet:
maaseutuasiantuntija Eija Saarinen, puh. 0295 026 623, eija.e.saarinen(at) ely-keskus.fi ja
Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen, puh. 0295 026 639, tuulikki.vesterinen(at)ely-keskus.fi


LIITTEET                           

 


Regional information