Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Maaseudun yrittäjät ovat löytäneet maaseuturahoituksen mahdollisuudet (Pirkanmaa)

Maaseuturahasto on merkittävä maaseutualueiden kehittäjä. Pirkanmaalla tämä tarkoittaa kuluneiden kahden vuoden aikana lähes 180 yritystukikohdetta, 150 yleishyödyllistä hanketta ja 230 maatilainvestointia. Pirkanmaa on vahva luomumaakunta ja siitä yhtenä osoituksena on vuosi toisensa jälkeen nouseva luomupeltopinta-alan määrä. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa maaseuturahaston hallinnoinnista ja rahoituksen myöntämisestä Pirkanmaan alueella.

Pirkanmaalla maaseutuohjelman toteutusalueeksi katsotaan koko maakunta pois lukien Tampereen kaupungin, Kangasalan kunnan, Nokian kaupungin ja Ylöjärven kaupungin keskustaajamien alueet. Maatilayritykset ja elintarvikkeiden ensiasteen pienet ja keskisuuret jalostusyritykset kuuluvat ilman aluerajoitusta maaseuturahoituksen piiriin koko maakunnan alueella. Yksinomaan maaseutuyritysten investointeja ja perustamisavustuksia on myönnetty yli
10 miljoonaa euroa ja maatilainvestointeja on tuettu 14 miljoonalla eurolla.

Rahoitusluvut ja esimerkkejä hankkeista (pdf)


Regional information