Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maaseudun kehittämishankkeet saaneet rahoitusta - yrityksiä kehotetaan aktiivisuuteen rahoituksen hakemisessa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt maaseuturahastosta rahaa maakunnan kehittämishankkeille tähän mennessä noin 4 miljoonaa euroa. Lisäksi Leader-yhdistysten myöntämään paikalliseen kehittämiseen ELY-keskuksen päätöksillä on myönnetty noin 4 miljoonaa euroa. Kehittämishankerahaa on käytettävissä vuoteen 2020 mennessä yhteensä 36 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeiden lisäksi rahoitusta myönnetään suoriin yritystukiin. Yritystukia on myönnettävissä maakunnassa yhteensä 24 miljoonaa euroa. Yritystukia on myönnetty tähän mennessä 1 900 000 euron edestä. Vauhdin toivotaan kiihtyvän, sillä rahaa on hyvin tarjolla kehittyville ja kasvaville yrityksille.

Mitä rahalla tehdään?

Kehittämistoimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on edistää yrittämisen edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla. Kehittämishankkeet kokoavat yrityksiä toimimaan yhdessä ja pohtimaan uusia tapoja kehittyä.  Monissa hankkeissa etsitään myös uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen ja ympäristön huomioimiseen. Kehittämishankkeilla edistetään maakunnan elinvoimaisuutta laajempina kokonaisuuksina, joista hyötyy useampi taho. Hankkeiden hakeminen ja päätöksenteko tapahtuu sähköisessä Hyrrä -järjestelmässä

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisohjelman painopisteitä ovat mm. yrittäjyys, uusiutuva bioenergia ja elintarvikkeet.

Rahoitettuja hankkeita ovat mm. Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta, joka edistää luomuperunan viljelyä Pohjois-Pohjanmaalla ja OmaNauta -hanke, joka keskittyy nautatilojen kehittämiseen. Suokas -hankkeessa selvitetään suokasvien rohdoskäytön lisäämistä. Tyrnävän kunnan Biopilotti -hanke tähtää hevosenlantaa ja maatalouden sivuvirtoja käyttävän biojalostamon innovointiin ja Pohjoinen ruoka ja matkailu -hanke kokoaa matkailu- ja ravitsemuspalveluja tuottavat yritykset lisäämään osaamistaan ja verkostojaan.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Maaseutuohjelman kehittämishanketukia voivat hakea maaseudulla toimivat yhteisöt, kuten yritykset, oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot ja kunnat. Hankkeiden hyödyn täytyy kohdistua maaseutualueille, johon luetaan koko Pohjois-Pohjanmaa lukuun ottamatta Oulun keskusta-aluetta.

Yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia jo toimiville, kehittyville ja kasvaville yrityksille sekä uusille yrityksille. Tuet ovat avoimia laajasti eri toimialoille muun muassa investointeihin, kapasiteetin lisäämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Rahaston nimi saattaa hämätä, sillä varsin moni pohjoispohjalainen yritys toimii maaseutualueella.

Pohjois-Pohjanmaan maaseutu on hyvä kasvualusta liiketoiminnalle. Monenlaista voidaan tehdä, kannattaa kysyä onko meillä sopivia välineitä yrityksen kehittämistarpeisiin. Luonnossa kasvukausi on alkanut, myös yrityksissä olisi nyt hyvä aika miettiä kasvua.

Lisätietoja:                     

Asiantuntija, maaseudun kehittämisryhmä, Kukka Kukkonen, puh. 0295 038 232
Ryhmäpäällikkö, maaseudun kehittämistyhmä, Tiina Suutari, puh. 0295 038 138


Regional information