Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Maantien 8300 (Vaalantie) kevyen liikenteen järjestelyiden suunnittelu välillä Markkuu – Sanginsuu Oulun kaupungin alueella on aloitettu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Maantielle 8300 (Vaalantie) Markkuun ja Sanginsuun väliselle osuudelle, Oulun kaupungin alueella.

Suunnittelu sisältää uuden kevyen liikenteen väylän välille Markkuuntie – maantie 18693 (Sanginsuuntie) noin 5,0 kilometrin matkalla. 

Suunnitelman tavoitteena on täydentää alueen kevyen liikenteen verkkoa ja parantaa näin alueen kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta.

Suunnittelutyö on käynnistynyt valmistelevilla toimenpiteillä syyskuussa 2013. Suunnittelun aikana hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus vuoden 2013 lopulla, jossa esitellään kohteen alustavia suunnitelmaratkaisuja. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Tiesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2014 loppuun mennessä.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 1,5 M€ (alv 0%). Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskuksen vuosien 2013 – 2017 tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa hanke on esitetty toteutettavaksi vuosien 2014 – 2015 aikana (arviolta v. 2015) ns. MALPE- rahoituksella (Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus).  Aiesopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa.

 

Lisätietoja:

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259,
[email protected] ,

Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Jorma Heikkinen puh. 044 703 2112,
[email protected]

Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh.040-595 7440,
[email protected],

Suunnittelukonsultti Plaana Oy/ Keijo Körkkö, puh.040-865 6676,
[email protected].


Regional information