Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama - valtatie 22 Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8155 (Poikkimaantie) välillä Oulun Satama - valtatie 22. Suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 22.3.2017 klo 17.00 - 18.30 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, osoitteessa Ympäristötalo, Solistinkatu 2, Oulu.

Suunnitelmaan sisältyy Poikkimaantien siirtäminen 8.4.2016 voimaan tulleen asemakaavan mukaiseen paikkaan välillä Oulun Satama – Terminaalitie. Poikkimaantien nykyisen poikkileikkauksen muuttaminen nelikaistaiseksi välillä Äimärautio - Kiilakiventie sekä katuliittymien parantaminen välillä Terminaalitien liittymä – valtatie 22. Hankkeen yhteydessä parannetaan myös kevyen liikenteen yhteyksiä sekä rakennetaan melusuojauksia. Poikkimaantien sataman puoleinen katuosuus, väli Limingantien ramppiliittymä - Oritkarin satama muutetaan yleiseksi tieksi. Maantie 847 muuttuu kaduksi välillä Poikkimaantien ramppiliittymä - Kallisentie.

Tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2017, jonka jälkeen käynnistyy maantielain mukainen käsittely. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus nähdä valmiit suunnitelmat ja jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeen rakennuskustannukset ovat noin 16,5 miljoonaa euroa.
Rakentamisajankohta ei ole vielä tiedossa.

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, Infracon,
Liikenneinsinööri Erkki Malo, puh. 040 641 6006, Oulun kaupunki,
Projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 844 1912, Ramboll Finland Oy.


Regional information