Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maantie 847 ja Zatelliitin yritysalueen liittymän liikennejärjestelyt Kempeleessä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rakennuttaa maantie 847 ja Zatelliitin yritysalueen liittymäjärjestelyt kesän 2016 aikana. Hankkeen tarkoituksena on parantaa yritysten
toimintaedellytyksiä ja edistää yritysinvestointeja alueella. Uudet liikennejärjestelyt helpottavat myös kevyen liikenteen kulkua yrityspuistoalueelle.

Maantielle 847 Komeetantien kohdalle rakennetaan liikennevalo-ohjattu ja kanavoitu kolmihaarainen liittymä. Maantielle 847 Kempeleen suunnasta rakennetaan oikealle kääntymiskaista Komeetantien suuntaan sekä Oulun suunnasta vasemmalle kääntymiskaista. Keskisaarekkeet rakennetaan reunakivellisinä saarekkeina. Lisäksi liittymään rakennetaan mm. alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väyliä.

Työt aloitetaan 16.5.2016 ja hanke valmistuu 31.10.2016 mennessä. Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy.

Hankkeen rahoittaa Kempeleen kunta ja EU:n Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoittamalla hanketta Kempeleen kunta kehittää Zatelliitin alueen maankäyttöä, mahdollistaa yrittäjille kehittyvän alueen sekä luo uusia työpaikkoja.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pirkko Ylitalo, puh. 0295 038 290, ELY-keskus


 


Regional information