Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maanteiden 8080, 18576, 18577 ja 18597 parantaminen Mankilankylässä ja  Paavolankylässä, Siikalatva ja Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen maanteiden 8080, 18576, 18577 ja 18597 parantamiseksi Mankilankylässä ja Paavolankylässä. Kohteet sijaitsevat Siikalatvan ja Siikajoen kunnissa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle 21.1.2016 klo 18.00 – 19.30 Mankilan kylätalolla, Laakson Vesa, osoitteessa Mankilantie 841 Mankila.

Suunnitelma käsittää aiemmin laaditun toimenpideselvityksen mukaisia ensimmäisen toteutusvaiheen mukaisia tien korkeusaseman nostoja ja vähäisiä suuntauksen tarkistuksia suunniteltavilla jaksoilla. Nykyiset yksityistie- ja maatalousliittymät säilyvät pääsääntöisesti ja liittymät parannetaan tien uuden korkeusaseman mukaisiksi. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa alueen tulvasuojelua ja mahdollistaa ajoneuvoliikenne myös tulva-aikoina.


Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Suunnittelutyö on käynnistetty syyskuussa 2015. Tiesuunnitteluvaiheen aikana suunnitelma-luonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille 21.1.2016 klo 18.00 – 19.30 Mankilan kylätalolla, Laakson Vesa, osoitteessa Mankilantie 841, Mankila. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja – ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2016, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä kunnilta, joiden alueella suunnittelukohteet sijaitsevat. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.


Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 650 000 € (alv 0 %). Hankkeen tarkka rakentamisajankohta ei ole tiedossa.

 

Lisätietoja antavat:   

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus ja Projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 8441 912, Ramboll Finland Oy.


Regional information